Högskolestuderande: Finansieringsmodellerna måste se framåt istället för att fokusera på intensiv produktion

Enligt Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studentkårers förbund (SAMOK) bör högskolornas finansieringsmodeller i större utsträckning än hittills styra verksamheten mot framtiden istället för att vara bakåtblickande och kortsiktigt resultatorienterade. Organisationerna påminner om att finansieringsmodellen hör till de mest effektiva sätten att styra högskolor, eftersom den direkt påverkar vilken typ av verksamhet som är ekonomiskt lönsam för en högskola. Högskolorna går med andra ord in för det som finansieringen uppmuntrar till.

Högskolornas finansieringsmodell har omarbetats som en del av Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030, och utifrån modellen fördelas högskolornas grundläggande finansiering. I arbetet med högskolevisionen var finansieringsmodellens mål enkelhet och klarhet. I den planerade modellen är indikatorerna färre, men bland dem finns olika koefficienter för utexamineringstid och ämne, och finansieringen avgörs utifrån deras genomsnitt.

“Den nu föreslagna modellen uppmuntrar inte till ett gränsöverskridande samarbete mellan utbildningsområden eller högskolor, trots att vi önskade det när arbetsgruppen beredde modellen. I stället leder modellen till en tävling om vem som snabbast producerar flest examina. Denna utveckling försvagar studenternas möjligheter till individuella, mångfacetterade studievägar och internationalisering”, konstaterar en besviken Miika Tiainen, ordförande för FSF.

Ett föränderligt arbetsliv kräver att högskolorna utvecklar sin verksamhet och att de till exempel satsar på kontinuerligt lärande. Ett problem i den föreslagna modellen är att det inte lönar sig att ta en andra examen, vilket gör det svårare att skola om sig. I diskussionen om finansieringsmodellen har fokus, vid sidan av den nya och allt mer omfattande uppgiften inom kontinuerligt lärande, legat på ökade strategimedel.

“Strategisk utveckling av högskolorna är en viktig del av att förnya utbildningen, och finansieringen av detta bör vara förutsägbar och transparent. Numera har högskolorna ingen verklig möjlighet att förbereda en strategi för vilken finansieringen är säkerställd. För tillfället är det möjligt att en högskola aldrig får strategimedel – trots en väl förberedd strategi. Högskolorna bör vara väl informerade om grunderna för hur medlen beviljas, och ansökningarna och besluten bör vara öppna för alla”, kräver SAMOKs vice ordförande Maria Jokinen.

Finansieringsmodellen för de finländska högskolorna är en av de mest resultatorienterade i Europa och modellen som nu bereds betonar effektiviteten ytterligare. Studentorganisationerna vill inte att kreativitet, individuella lärandevägar eller utbildningens kvalitet hamnar i skuggan av att producera examina.

 

Miika Tiainen

Ordförande

Finlands studentkårers förbund (FSF) ry

miika.tiainen@syl.fi

044 906 5007

 

Maria Jokinen

Vice Ordförande

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

maria.jokinen@samok.fi

050 389 1001

 

 

Mer information:

 

Jani Kykkänen

utbildningspolitisk sakkunnig

jani.kykkanen@syl.fi

041 515 2230

 

Anniina Sippola

utbildningspolitisk sakkunnig

anniina.sippola@samok.fi

050 389 1014

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.