Inklusion, stöd och utbildning i Etiopien

Nu ligger det första året av FSF:s projekt i Etiopien bakom oss. Vi har åstadkommit mycket på ett år. Projektet har som mål att förbättra ställningen och studiemöjligheterna för universitetsstuderande med funktionsnedsättningar. Fast 17,6 procent av etiopierna har något slag av funktionsnedsättning, och trots Etiopiens undervisningsministeriums inklusiva utbildningspolitik är studerande med funktionshinder väldigt underrepresenterade på alla utbildningsnivåer.

Studerande med funktionsnedsättningar stöter på många utmaningar, eftersom många av dem lever i fattigdom och samhällets attityder gentemot dem och deras förmågor är negativa. Dessutom förekommer det stora brister i skolornas och universitetens tillgänglighet, antalet utbildade speciallärare är litet, och det finns väldigt lite studiematerial i tillgängligt format. En del av lärarna har till exempel förbjudit blinda studerande att använda punktskrift eftersom ljudet stör lektionen.

Vi har sammanfattat resultaten från 2019 i sex punkter.

  1. Vi ordnade utbildningar om funktionsnedsättningar och inklusion för universitetens förvaltning, personal och studerande. Vid varje universitet ordnades en utbildning, och totalt deltog över 70 personer. Många av utmaningarna som studerande med funktionsnedsättningar möter beror på brist på information inom universitetsgemenskapen. Med hjälp av utbildningarna ökar vi kunskap, vilket gör det lättare att prata om problem och ingripa i dem effektivare.
  2. Totalt deltog 195 personer i projektets utbildningar, med teman som till exempel punktskrift, arbetslivsfärdigheter och arbetssökning, att öka kunskap om funktionsnedsättningar samt sexuell hälsa. Utbildningarna stöder studierna och har en stor betydelse för att bygga upp självförtroende. Studerande med funktionsnedsättningar litar ofta inte på sig själva och sina förmågor, vilket beror på samhällets attityder, otillräcklig undervisning och dålig självkänsla. Därför erbjuder projektet utbildningar som ökar självförtroende, färdigheter och medvetenhet.
  3. 45 ordförande för organisationer för studerande med funktionsnedsättningar deltog i vår ledarskapsutbildning. Organisationerna för studerande med funktionsnedsättningar spelar en viktig roll i att främja kunskap om funktionsnedsättningar och främja utbudet av tjänster i universiteten. Med hjälp av utbildningen lär sig studerandena färdigheter i att främja ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar. Organisationerna bör modigt möta olika utmaningar och utföra påverkansarbete inom universitetsgemenskapen för att uppnå resultat.
  4. 92 representanter för studentkårer ökade sin kunskap om inklusion och att inkludera studerande med funktionsnedsättningar i akademiska aktiviteter och fritidsaktiviteter. Genom att öka medvetenheten blir det lättare att identifiera utmaningar och problem och göra verksamheten tillgänglig för alla. Då blir det också lättare att ingripa i diskriminering.
  5. 163 studerande med funktionsnedsättningar fick hjälpmedel för sina studier genom projektet. Dessa hjälpmedel var bland annat kryckor, vita käppar och punktskriftsredskap. Dessutom kunde vi genom projektet erbjuda tre döva studerande en teckenspråkstolk, och studerande med en synskada fick hjälp av en läsare.
  6. Vi skaffade datorer, skrivare och annat material till universitetens servicecenter för studerande med funktionsnedsättningar. Genom anskaffningarna stärks universitetens förmåga att stöda studerande med funktionsnedsättningar i deras studier.

FSF:s projekt genomförs vid tre statliga universitet i Etiopien i samarbete med den lokala organisationen ECDD och med stöd av Tröskeln rf. Projektet genomförs under 2019–2022, och det har som mål att förbättra utbildningen och ställningen för studerande med funktionsnedsättningar så att de kan delta i undervisningen, avlägga examina och sysselsättas på samma sätt som andra studerande.

Viola Luokkala

KENKKU medlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.