Kandidaterna för FSF:s styrelse och ordförande 2024

Kandidaterna för Finlands studentkårers förbunds styrelse och ordförande 2024 presenterar sig! FSF:s ordförande och styrelse väljs under förbundsmötet 17.–18.11.2023.

Till ordförande

Svarens originalspråk är finska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara eller varför du är det bästa valet för FSF:s ordförande?

Jag är Jenni Suutari, politices studerande, en uthållig och visionär studerandepåverkare från Jyväskylä. Jag sitter i FSF:s styrelse med ansvar för utbildningspolitik och ESU-samarbete. Förra året ansvarade jag för högskolepolitiska frågor som vice ordförande för JYY:s styrelse. Jag har innehaft flera förtroendeposter och lett både intensivare projekt och större organisationer.

FSF behöver en ordförande som jag, som känner till de politiska processerna och har bred kännedom om den studerandes vardag samt förmåga att leda rörelsen även i svåra situationer. Det FSF jag leder erbjuder lösningar för att förbättra studentlivet men är inte rädd för att kritisera försämringar.

Jag vet hur intressebevakningsarbete ska ledas, hur studentkårerna ska engageras och hur organisationer ska nå sina mål. Jag är en metodisk ledare, men jag kan fatta tyglarna även i oväntade situationer. Jag söker alltid lösningar som beaktar allas åsikter.

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

1. Satsningar på mer verkningsfull intressebevakning

Framförhållning och visioner gör intressebevakningen verkningsfull. Jag kommer att införa mer systematik och fokus i ledningen av intressebevakningsarbetet. Jag kommer att förbättra FSF:s och hela studentrörelsens beredskap inför påverkanssituationer. Jag kommer att satsa på nya visioner.

2. Satsningar på mer övertygande kommunikation

Det är viktigt att målen lyfts fram i den offentliga debatten, eftersom det sätter press på beslutsfattarna. Jag kommer att utveckla FSF:s mediesamarbete för att våra mål oftare ska nå över nyhetströskeln. Jag kommer att leda utvecklingen av FSF:s kommunikation i en synligare riktning. I stället för bloggar ska FSF satsa på innehåll i sociala medier.

3. Öppenhet i studentkårssamarbetet

En enhetlig studentrörelse är mest verkningsfull. Jag kommer att bygga ett öppet förhållande till studentkårerna. Jag ser till att verksamheten är jämlik och att informationen fördelas jämnt. Under det gångna året har jag personligen träffat studentkårernas utbildningspolitiska sektorer, och nästa år fortsätter jag med detta så att studentkårerna kan påverka FSF:s verksamhet.

Vilka är de nästa viktiga stegen i FSF:s intressebevakning?

Att förbättra de studerandes utkomst är nästa års viktigaste mål för intressebevakningen. FSF måste se till att nedskärningarna i utkomst kompenseras som en del av reformen av studiestödet. Reformen bör genomföras som en del av den mer omfattande reformen av den sociala tryggheten för att säkerställa att de studerandes utkomst är tillräcklig och förenlig med den övriga sociala tryggheten.

FSF måste också lyfta fram vilka fördelar en bred utbildning har för samhället och hur universitetens kroniska finansieringsunderskott påverkar de studerande. FSF måste också för egen del sörja för studentkårernas verksamhetsförutsättningar.

Som ordförande kommer jag att se till att FSF skapar nära relationer till beslutsfattarna och mer systematiskt förbereder sig för budgetpåverkan. Jag kommer att samarbeta mer med intressentgrupperna för att skapa en bredare front bakom målen. Genom att utveckla mediesamarbetet kommer jag att se till att studentfrågor fortsätter att behandlas i nyheterna. Jag kommer att leda den övergripande uppdateringen av det lapptäcksliknande linjepappret för att intressebevakningens prioriteringar ska kunna diskuteras med hela studentrörelsen.

Svarens originalspråk är finska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara eller varför du är det bästa valet för FSF:s ordförande?

Jag är Akseli Tiitta, studerande inom ekonomi och informationsteknik, och jag är för närvarande styrelseordförande i TYY. Mitt drömyrke är kanslichef vid finansministeriet. På min fritid tränar jag inför maratonlopp, spelar gitarr, åker skateboard, och på helgerna gör jag DJ-gig på nattklubbar.

Jag är en erfaren ledare och har en vision om hur FSF:s organisation bör utvecklas för att målen ska nås. Jag är motiverad och kapabel att leda studentrörelsen i utmanande politiska situationer och jag vill hitta de effektivaste sätten för FSF att påverka. Som obunden kandidat kan jag representera universitetsstuderande i hela Finland.

Jag är känd för att vara en glad och energisk ledare som aldrig ger upp sin optimism. Denna entusiasm och optimistiska realism behöver FSF av sin ordförande. Ordföranden har inte tid att lära sig leda eller planera utvecklingen av förbundet.

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

FSF behöver en strategi som klargör sätten och målen för att påverka. Påverkan ska vara bunden till situationen. Därför framhävs under denna styrelseperiod strategin för FSF:s verksamhet. Alla stenar måste vändas för att förbättra de studerandes ställning, men med de gamla metoderna och målen kommer det inte att ske.

Jag vill leda FSF på ett öppet sätt. FSF finns till för studentkårerna, och därför måste en öppen och aktiv dialog föras med dem. I studentkårer upplevs FSF ofta som avlägset, vilket inte är bra för studentrörelsens enhet. Vi är mest verkningsfulla tillsammans när universitetsstuderande från hela Finland delar samma vision om framtiden. Det är FSF:s skyldighet att satsa på genuin trespråkighet så att varje universitetsstuderande i Finland har möjlighet att delta i förbundets verksamhet.

Vilka är de nästa viktiga stegen i FSF:s intressebevakning?

År 2024 måste FSF positionera sin intressebevakning på ett nytt sätt och fundera över vad som kan uppnås under denna styrelseperiod. Även en liten förbättring av den studerandes vardag är alltid en intressebevakningsseger. FSF kan inte eftersträva omöjligheter, utan inom intressebevakningen måste balansen mellan idealism och realism tydliggöras. Det viktigaste målet för intressebevakningen är att hålla studentfrågorna framme i den offentliga debatten och att få till stånd en diskussion om rättvisa mellan generationerna. FSF måste vara en konstruktiv påverkare som lägger fram nya förslag och hittar en gemensam våglängd med de nuvarande beslutsfattarna. Behoven hos studerande som behöver hjälp och stöd måste identifieras.

De studerandes utkomst och mentala hälsa ska förbli viktiga teman. År 2024 måste FSF påverka reformen av den sociala tryggheten, SHVS strategiarbete, totalreformen av studiestödet och uppdateringen av finansieringsmodellen för högskolorna när det gäller incitamenten för universiteten.

Till styrelse

Svarens originalspråk är finska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara med i eller varför du är det bästa valet för FSF:s styrelse?

Jag heter Aino Halinen och studerar samhällsforskning för tredje året. Jag kommer från Tammerfors. Jag är en häftig sopotjej med en glättig personlighet som har lätt för att lära mig, och därtill är jag en tvättäkta scout. Jag är en påverkare som inspireras av många saker och brinner av att få kläcka nya idéer och skapa visioner tillsammans med andra.

Under det gångna året i TREY:s styrelse har min lust att bevaka de studerandes intressen ökat och jag vill fortsätta att aktivt arbeta för en bättre och kvalitativ vardag för de studerande. Det som motiverar mig att arbeta inom FSF är känslan av mening – känslan av att rent konkret få främja det egna samfundets intressen.

I mig får FSF en motiverad, handlingskraftig och kompetent medarbetare. Jag är beredd att sätta mig själv på spel för en bättre utkomst för de studerande, för deras välbefinnande, en smidigare vardag och påverkan i klimatfrågor.

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

Förhållandet mellan FSF och studentkårerna verkar vara en evighetsfråga. Som styrelsemedlem vill jag bidra till att utveckla en mer interaktiv relation, en rättidig kommunikation, dialog mellan studentkårerna och förbundet samt inkluderande processer.

Jag vill utveckla FSF:s verksamhet så att allt fler studerande känner sig vara en del av förbundets intressebevakning och samtidigt en del av rörelsen. Avstånd och hierarkier måste avvecklas. Vi behöver en stark och enad rörelse för att kunna nå våra mål för påverkan

I styrelsen kommer jag verka för att man inom FSF bättre ska identifiera de många olika sätten att påverka och betydelsen av verksamhet som de studerande och studentkårerna själva organiserar. Jag vill att de studerande ska se FSF som en nära partner, inte som en enhet avskild från dem eller som deras enda riktiga företrädare.

Vilka sektorer inom styrelsearbetet intresserar dig mest?

Jag är särskilt intresserad av den socialpolitiska sektorn! Även om jag är beredd att arbeta inom alla socialpolitiska delområden har jag särskild kännedom om och insikt i frågor som gäller SHVS.

Dessutom har jag gedigen erfarenhet av och ingående kunskaper om utvecklingssamarbete och hållbar utveckling, och därför skulle jag också gärna lägga till dessa sektorer i min portfölj!

Svarens originalspråk är finska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara med i eller varför du är det bästa valet för FSF:s styrelse?

Hej! Jag heter Onni och är samhällsvetare från Tammerfors. Jag är vice ordförande för TREY och har också varit ansvarig för påverkansarbete inför val, nationell utbildningspolitik och universitetsförvaltning.

Jag kandiderar till FSF:s styrelse, eftersom jag vill vara en förespråkare för en bättre vardag för studerande och för högklassig och avgiftsfri utbildning där det finns utrymme att påverka. Jag är en bestämd, skicklig och okuvlig intressebevakare som kan lobba bland vem som helst, oavsett partibok eller bakgrundsorganisation. Jag kan öppna munnen och föra fram studentrörelsens åsikter även i tuffa situationer.

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

FSF har länge och outtröttligt arbetat för studerande och utbildning, och det arbetet vill jag fortsätta med. FSF ska inte bara vara en pålitlig förhandlingspartner utan också en stark intressebevakare för studerande, en som ger tack för ett väl utfört arbete men som inte är rädd för att visa sitt missnöje och använda sin expertis för att komma med bättre lösningar. En sträng intressebevakning får inte innebära att alla aktörer inom studentkårerna oberoende av bakgrund eller sektor inte kan uppleva FSF som sitt. Innehållet i utbildningar och seminarier ska betjäna alla deltagare oberoende av sektor.

Vilka sektorer inom styrelsearbetet intresserar dig mest?

Kärnan i mitt kunnande är utbildningspolitik, och det är vad jag i första hand vill syssla med i FSF. Inom utbildningspolitiken är jag särskilt intresserad av utbildningsfinansiering och tillgänglighet till utbildning samt utvecklingen av antagningen av studerande.

Dessutom är jag intresserad av internationella frågor och hållbar utveckling, och jag är väl lämpad att också vara vice ordförande.

Kandidatens svar är inte tillgängliga på grund av tidsbegränsningar.

Svarens originalspråk är finska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara med i eller varför du är det bästa valet för FSF:s styrelse?

Jag är Totti Korpua, magisterstuderande i bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet. I år ansvarar jag för utbildningspolitik, val och välbefinnande i AUS styrelse.

Jag har gedigen erfarenhet inom utbildningspolitik. Jag sätter mig noggrant in i saker och är bra på att hitta möjligheter till påverkansarbete. Jag gillar att föra samman människor och skapa en atmosfär där saker och ting blir gjorda. Jag brinner för avgiftsfri kvalitetsutbildning där studerandena mår bra.

Jag har fördjupat mig i universitetens beslutsfattande som styrelsens studeranderepresentant och som högskoleorganisationens och ämnesorganisationens ordförande. Jag har erfarenhet av större, administrativa förändringar, visionsarbete och att upprätta policydokument. Som påverkare ligger mina styrkor i att bemöta människor och hitta gemensamma mål.

I mig får FSF en motiverad påverkare för fältet och kabinetten. Det behövs för att framhålla studerandenas utkomst, studieförmåga och delaktighet i debatten.

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

FSF ska vara en kraft som motiverar sina medlemmar och studerande samt uppmuntrar dem att påverka samhället på bred front. Jag vill vara med och utveckla ett effektivt, synligt och FSF som för en aktiv dialog.

FSF ska göra ett starkt påverkansarbete inte bara i mötesrum och arbetsgrupper, utan också i den offentliga debatten. Nästa år bör FSF utöver möten också satsa på sin verksamhet på mediefältet och hitta effektiva sätt att lyfta studerandenas åsikter i både traditionella och digitala medier.

Hela studentrörelsen måste känna att FSF finns till för sina medlemmar. På så sätt kommer vi att kunna påverka effektivt. Det förutsätter proaktiv kommunikation genom hela fältet och genuin trespråkighet också utanför förbundsstämman.

Vilka sektorer inom styrelsearbetet intresserar dig mest?

Jag är speciellt intresserad av utbildningspolitiska frågor, så som utbildningens strukturer, finansiering och tillgänglighet. EU-utbildningspolitiken är särskilt viktig nu då vi står inför nästa års europaparlamentsval, och jag vill bidra till FSF:s valpåverkansarbete för att säkerställa att finska studerande får sin röst hörd i EU.

Utöver utbildningspolitik är jag intresserad av internationella studerandes utkomst, Students at Risk och frågor kring social trygghet och boende.

Svarens originalspråk är finska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara med i eller varför du är det bästa valet för FSF:s styrelse?

Jag är Linnéa Partanen från Helsingfors universitet och Vänsterstuderande i Finland. Jag studerar socialpolitik och sitter för närvarande i HUS:s styrelse med ansvar för utkomst, klimat och miljö samt riksdagsvalet. Jag höll i trådarna för HUS riksdagsvalskampanj, som kulminerade i en valpanel med namnkunniga kandidater som jag ledde och som följdes av över 200 deltagare. Jag arrangerade också riksdagsledamotssitsar som Orpos statssekreterare berömde som det bästa lobbyingevenemanget han någonsin deltagit i.

Jag har erfarenhet av samhällelig påverkan både inom studentkårsverksamhet och i civilsamhället. Jag har bland annat i flera år engagerat mig i fattigdomsfrågor i nätverket ”Kuka kuuntelee köyhää” (Vem lyssnar på de fattiga). Som studerandepåverkare har jag ända från början av mina studier suttit både i delegationen och som studeranderepresentant i ledningsgruppen för mitt utbildningsprogram. Under dessa år har jag fått erfarenhet av att uppträda, och jag är inte rädd för att försvara de studerandes ställning, inte ens i en pressad situation.

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

I FSF vill jag på ett synligt och modigt sätt fortsätta att arbeta för ett rättvisare och mer hållbart samhälle. Jag vill leda FSF i en djärvare riktning, där vi utnyttjar hela vår påverkanspotential, gör synliga utfall och organiserar jippon runt om i Finland för att göra de studerandes röst hörd. Jag vill göra studentkårerna mer delaktiga i påverkansarbetet.

Jag har modet att handla i enlighet med mina värderingar, vilket är särskilt viktigt nu när de studerandes ställning håller på att försvagas. Jag vill ha ett FSF som inte är rädd för att höras. Jag vill ha ett FSF som försvarar allas rätt till avgiftsfri utbildning och beaktar de studerandes många olika situationer. Jag vill ha ett FSF som också kommer ihåg studerande från arbetarklassen. Universitetet och studentrörelsen tillhör alla.

Vilka sektorer inom styrelsearbetet intresserar dig mest?

Jag är intresserad av sektorerna socialpolitik och utbildningspolitik och av posten som vice ordförande. Utöver det långsiktiga grundarbetet, såsom möten med delegater, utlåtanden, bloggar och ställningstaganden, vill jag bedriva intressebevakning på ett plan- och kampanjmässigt sätt. Jag vill genomföra detta genom att utarbeta en påverkansplan där målen och åtgärderna fastställs. Till exempel när arbetet i kommittén för social trygghet inleds är det viktigt att FSF redan från början utövar påverkan. I fråga om de planerade ändringarna av finansieringsmodellen för universitetet,

(Texten har skurits av vid 50 ord [ursprungligen i den finska versionen], eftersom detta var den maximala längden på svaret).

Svarens originalspråk är finska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara med i eller varför du är det bästa valet för FSF:s styrelse?

Jag är Jaakko Sirén, femte årets studerande i teknisk fysik och matematik vid Aalto-universitetet och vid sidan om studerar jag dessutom ekonomi vid Helsingfors universitet. Jag söker till FSF:s styrelse för att jag vill göra Finland till ett toppland där man inte behöver bli utbränd. Vårt välfärdssamhälle är baserat på hög kompetens, och dess betydelse kommer bara att öka när man ser till den demografiska utvecklingen. Jag vill införa en lösningsorienterad och debatterande policy i FSF som gör det möjligt att hålla fast vid de studerandes intressen oberoende av rådande politiska och ekonomiska situation.

Inom påverkanskretsar är jag känd som en brobyggare och en kunnig, analytisk och samarbetsvillig person. Min bakgrund ligger i ungdomsfullmäktige, AUS delegation och studentpolitiska organisationer där jag bland annat har lobbat för ungas intressen i Tammerfors stadsfullmäktige och arbetat inom ansvarsområdena utbildnings- och arbetslivspolitik.

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

FSF behöver en strategi och klara handlingsplaner för långsiktiga diskussioner. Påverkanssätten inom intressebevakning och prioriteringar bör skrivas in för att styra hur de kort- och långsiktiga målen i linjepappret ska uppnås.

Språkstrategin måste upprätthållas och det måste finnas realistiska resurser för trespråkighet.

Jag vill utveckla FSF i en riktning där allt fler studerande upplever att de kan skriva under studentrörelsens syfte och ställningstaganden. Detta sker genom att vi kommunicerar våra verksamhetssätt och intressebevakningsfrågor som blir kvar i kulisserna också med de studerande. Intressebevakning är allra effektivast när alla står bakom den.

Utöver sektorspecifikt intressebevakningsarbete är jag intresserad av att utveckla strategin och kommunikationen och är ivrig att bygga broar till dem som kan dra nytta av intressebevakning.

Vilka sektorer inom styrelsearbetet intresserar dig mest?

Utbildning, internationalism och arbetsliv. Jag vill försäkra mig om att det i Finland finns möjlighet och rätt till bildning och utbildning. Internationalism ligger mig varmt om hjärtat, eftersom jag har studerat på ett internationellt kandidatprogram och på nära håll följt mina vänners utmaningar som internationella studerande liksom även de internationella programmens utveckling. Jag vill arbeta för deras bästa för att det ska vara bra att vistas i Finland och för att det ska finnas tillräckligt med kompetens också i framtiden.

Svarens originalspråk är engelska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara med i eller varför du är det bästa valet för FSF:s styrelse?

Jag heter Eugenie Touma van der Meulen. Jag är stolt invandrare med rötter i Palestina, Armenien och Holland, konstnär, och förespråkare. Jag studerar cembalo vid Sibeliusakademin och neurovetenskap vid Helsingfors universitet. Med mod, värme och stark känsla för rättvisa vill jag öppna stängda dörrar för alla.

Jag ansöker till FSF för att det nu är viktigare än någonsin att internationella studerande får sina röster hörda i det nationella beslutsfattandet. Min sjuåriga erfarenhet av att förespråka internationella och andra marginaliserade studerande vid två olika studentkårer och i ett antal förtroendeuppdrag gör mig till ett naturligt val. Jag kommer från en ganska ovanlig bakgrund, jag har ett unikt och välbehövligt perspektiv på de brådskande likabehandlingsfrågor som studentrörelsen och samhället i stort står inför. Jag har visat att jag kan nå konkreta resultat och öppna människors ögon för nya perspektiv, som de inte tidigare hade övervägt.

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

Min vision är att göra FSF till ett djärvt, inkluderande och effektivt språkrör för alla studerande i Finland. FSF måste vara modigare och mer inkluderande i sitt påverkansarbete och i sin dagliga verksamhet för att få alla studerande att känna sig representerade av FSF och att förbundet kämpar för dem. För mig är det viktigt att alla, inklusive och särskilt de som kommer från mindre studentförbund och som inte talar finska kan bidra till vår studentrörelse.

Ett av de sätt jag skulle utveckla FSF:s verksamhet vore att stärka trespråkigheten. Ofta bara översätts innehållet, men för att göra informationen genuint tillgänglig för olika grupper behövs också kontext. Jag skulle förbättra FSF:s relationer till sina medlemsförbund, så att de kan få den information och det stöd de behöver för att betjäna sina medlemmar på bästa sätt. Sist men inte minst skulle jag integrera jämlikhet och internationella frågor i hela FSF:s verksamhet, i stället att bara ta upp de här frågorna sporadiskt.

Vilka sektorer inom styrelsearbetet intresserar dig mest?

Jag är särskilt intresserad av internationella frågor, jämlikhet, språkpolitik och kommunikation. Att göra internationella studerandes röster hörda är min högsta prioritet. Samtidigt vill jag göra finländska studerande mer medvetna om internationella frågor och exempelvis de framtida europeiska valen. Frågor kring jämlikhet, medräknat (språklig) tillgänglighet, antiableism och antirasism ligger nära mitt hjärta och hör till de områden där jag har uppnått konkreta resultat genom åren.

Svarens originalspråk är finska.

Presentera dig själv och berätta varför du vill vara med i eller varför du är det bästa valet för FSF:s styrelse?

Jag är Irja Vaateri, en 26-årig brobyggare och en resultatorienterad världsförbättrare. Ett praktiskt paket med idealism genom handling, en expert på den studerandes vardag och en vän av dåliga vitsar. Jag kommer från Tammerfors, men jag har rötter också i Österbotten.

Jag söker till FSF:s styrelse, eftersom jag vill ställa min omfattande erfarenhet till hela den finländska studentrörelsens förfogande nästa år. Mina styrkor ligger inom boende, hälsa och flexibelt studentliv i olika livssituationer.

Politiska dokument är viktiga och måste därför också verkställas: jag är van vid att få saker gjorda. Jag slutför överenskomna saker med äran i behåll och satsar på de arbetsgemenskaper som jag är medlem i. Som den konsensusorienterade person jag är vill jag hitta lösningar som tillfredsställer alla. Så, får det lov att vara en Vaateri?

Hur skulle du utveckla Finlands studentkårers förbunds verksamhet?

Jag har en utvecklingsinriktad inställning till mitt arbete. De bästa rutinerna hittar man ofta genom att arbeta och framför allt genom att reflektera tillsammans med de andra i arbetsgemenskapen. En hel del organisatorisk utveckling kan göras inom den egna sektorn utöver de projekt som finns inskrivna i handlingsplanen.

De studerande utgör en brokig grupp. Vi fattar bättre beslut när många olika aspekter beaktas. Därför är det viktigt att FSF lyssnar på studentkårerna också på annat sätt än genom att läsa linjepapper.

FSF bör vara hela studerandesamfundets röst. FSF:s svenskspråkiga medlemssamfund och aktörer har gjort ett viktigt arbete för en genuin trespråkighet. De svenskspråkiga medlemmarna måste ha möjlighet att interagera med FSF:s kansli på sitt eget modersmål. Språkkunskaperna ska ha betydelse till exempel vid rekryteringar. Jag önskar att jag själv var lösningen på detta! Jag försöker dock förbättra mina språkkunskaper varje dag.

Vilka sektorer inom styrelsearbetet intresserar dig mest?

Jag har ett brett kunnande inom den socialpolitiska sektorn. Därför ser jag i första hand min plats inom den sektorn. Men jag har också erfarenhet av ledarskap, som jag gärna ställer till förfogande som vice ordförande. Dessutom har jag kompetens inom kommunikation som jag har fått bland annat som medieansvarig för FM-laget i amerikansk fotboll, i olika föreningar och som företagare i bisyssla. Men i slutändan ställer jag mig till förfogande för just den uppgift jag behövs för.