Låt oss omvända världen, inte människor

Världen är långt ifrån klar och Finland är fortfarande inte ett jämlikt och tryggt land för alla människor. När konflikter bryter ut vänder vi oss lätt inåt och offrar utveckling och bildning för trygghet. I samhällsdiskussioner har man till och med pratat om att “värderingarna har blivit hårdare” med hänvisning till att andras människovärde och frihet att existera eller älska kvävs.

När värderingarna hårdnar får vi inte glömma att tryggheten berör alla människor i samhället. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har en betydande andel av könsminoriteter och sexuella minoriteter i Finland upplevt trakasserier och våld. Ju mer marginaliserad en person är även inom regnbågsgemenskapen, desto mer svårigheter möter hen.

Temat för Helsingfors Pride i år är fred och hopp. SAMOK och FSF kräver åtgärder från högskolorna för att varje studerande som hör till en sexuell minoritet eller könsminoritet kan känna sig trygg i högskolegemenskapen. Högskolegemenskapen kan i bästa fall vara en resurs för människor att orka fortsätta.

”SAMOK har publicerat en modell för likabehandling för högskolorna, som innehåller en checklista för mångfalden av kön och sexualitet. Högskolorna bör bekanta sig med denna lista och genomföra de åtgärder som främjar likabehandling i högskolegemenskapen.” uppmuntrar Sanni Koivuluoma, vice ordförande för SAMOK.

Jämställdhet är vår allas sak. Av denna anledning uppmuntrar vi också alla studentorganisationer att aktivt samarbeta med varandra, men också med högskolorna för att skapa en tryggare högskolegemenskap.

”Friheten att vara exakt den man är utan rädsla för fördomar eller våld ska vara allas orubbade mänskliga rättighet, inte endast några få utvaldas. När det ökade våldet och osäkerheterna sätter världen på prov måste vi arbeta med alla våra krafter för att de mänskliga rättigheterna förverkligas”, påminner Jesse Häyhä, styrelseledamot vid SYL.

Vi är alla ansvariga för att skapa en trygg och jämlik miljö. Världen är ännu inte klar, men vi kan styra den i rätt riktning med våra handlingar. Det är världen som behöver omvändning, inte människor.

Glad Pride till alla!

Ytterligare information:

Jesse Häyhä
Styrelseledamot, SYL
044 906 5003
jesse.hayha@syl.fi

Sanni Koivuluoma
Vice ordförande, SAMOK
050 360 9376
sanni.koivuluoma@samok.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.