SAMOK & FSF: Nu är det dags att höja måltidsstödet!

Ställningstagande

Det har föreslagits en höjning i studentlunchens pris, och det finns en risk att studerandena tvingas betala för höjningen. Vi förväntar oss att regeringen under ramförhandlingarna ska besluta att höja måltidsstödet för högskolestuderande.

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ut en proposition på remiss med förslag till ändringar i statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande. I propositionen ingår ett förslag att höja maximipriset för studentmåltiderna (för måltidsalternativ till grundpris) med 0,46 euro. Om det inte föreslås att måltidsstödet ska höjas i förhållande till prishöjningen, kommer studerandena att tvingas betala för det höjda maximipriset. [länk till propositionen]

”Vi har inte råd att höja studerandenas andel av måltidspriset. Vi förväntar oss att regeringen under ramförhandlingarna ska besluta att höja måltidsstödet för högskolestuderande i förhållande till måltidernas maximipris”, betonar FSF:s ordförande Tapio Hautamäki.

På grund av den låga nivån på studerandenas sociala trygghet är det viktigt att man inte höjer de nödvändiga levnadskostnaderna ytterligare. Studentmåltidens pris har en direkt inverkan på vardagen för studerande med låga inkomster. Maten utgör ungefär en fjärdedel av högskolestuderandenas totala utgifter (Källa: Eurostudent VI, 2017).

“Det är orimligt att försvaga studerandenas knappa försörjning ytterligare genom att öka deras månatliga grundläggande utgifter. För många är studentlunchen dagens enda varma måltid och därför den viktigaste måltiden. En förmånlig och hälsosam studentmåltid är ett viktigt sätt att stöda studielivet”, konstaterar SAMOKs ordförande Anna Laurila.

Behovet att höja måltidsstödet  för högskolestuderande är akut. I mars vädjade vi tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna för att studentmåltidernas maximipris och måltidsstödet ska höjas på samma gång [länk till ställningstagandet].

För att kunna studera behövs en hälsosam och mångsidig kost – och att den knappa försörjningen räcker till. Vi vädjar inför regeringspartiernas ramförhandlingar: måltidsstödet för högskolestuderande måste höjas i  förhållande till höjningen i studentmåltidernas maximipris.

 

Mer information:

 

Tapio Hautamäki

ordförande (FSF)

tfn 044 906 5007

tapio.hautamaki@syl.fi

 

Anna Laurila

ordförande (SAMOK)

tfn 050 389 1000

anna.laurila@samok.fi

 

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.