SAMOK och FSF: Högskolestuderandena kämpar med psykisk ohälsa, ökande utmattning – vi måste reagera på de alarmerande siffrorna!

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK oroar sig för resultaten från hälsoundersökningen för högskolestuderande som publicerades idag. Enligt undersökningen har det skett en alarmerande ökning av psykisk ohälsa och studierelaterad utmattning bland studerande.

”Av högskolestuderande känner mer än en tredjedel av betydande stress. Psykisk ohälsa och studieutmattning har blivit allt vanligare sedan år 2000, särskilt bland män. Alla de indikatorer som används i undersökningen visar även på att problem med psykisk ohälsa blir allt vanligare hos studerande. Nu behövs breda satsningar för att tidigt identifiera problem och på lättillgängligt stöd samt fungerande samarbete mellan högskolorna och studerandehälsovården”, kräver förbundens ordförande Riina Lumme och Anni Koivisto.

En av orsakerna till ökad utmattning är studenternas försvagade ekonomi. Över hälften av den disponibla inkomsten äts upp av utgifter för boende för mer närmare 60 % av studerandena som svarade på enkäten. Det här är oroande och ett anmärkningsvärt resultat med beaktande av att endast cirka 40 5 av respondenterna var i en sådan belägenhet i början av 2000-talet.

”Allt mer av den studerandes tid går till att trygga grundförsörjning. Om vi beaktar det är det inte konstigt att studerandenas psykiska hälsa vacklar och att studierna blir utmattande. Vi måste reagera på de här alarmerande siffrorna”, betonar FSF:s ordförande Lumme.

Studerandenas läge försämras utöver nedskärningarna i studiestödet även av andra nedskärningar i utbildningen som drabbar högskolornas administration. I praktiken har det vid flera högskolor inneburit nedskärningar i tjänster som är viktiga för studerande, såsom studiehandledning, rådgivning och studiepsykologer.

”Studiepenningen skärs ned, boendeutgifterna ökar och arbetsmarknaden blir allt mer osäker även för högt utbildade. Om det här fortsätter, så kommer inte högskolestuderande och Finlands framtidshopp i framtiden att kunna bära det viktiga ansvar de har för att finansiera välfärdsstaten”, säger SAMOKs ordförande Anni Koivisto bekymrat.

Mer information:

Riina Lumme, ordförande, Finlands studentkårers förbund, 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

Turkka Sinisalo, socialpolitiskt sakkunnig, Finlands studentkårers förbund, tfn  041 515 2227, fornamn.efternamn@syl.fi

Anni Koivisto, ordförande, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, tfn  050 389 1000, anni.koivisto@samok.fi

Eero Löytömäki, socialpolitiskt sakkunnig, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, tfn  050 389 1015, eero.loytomaki@samok.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.