SHVS-förändringar inom sote-reformen

Lagstiftningen som gäller Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och stiftelsens verksamhet kommer att förändras som en del av helhetsreformen av social- och hälsovården år 2020. De lagar som rör studerandenas hälsovård är först under beredning och detaljerna som rör lagstiftningen blir klara först i juni 2018, men utifrån den information som förekommit i media kan vi säga följande om vad som ingår i lagstiftningen:

  • SHVS tjänster utvidgas till att omfatta yrkeshögskolestuderande, även HYH-studerande.
  • Utländska studerande utan rätt att avlägga examen exkluderas från SHVS tjänster.
  • Den hälsovårdsavgift som studerande betalar stiger från 54 euro 75 euro. Samtidigt kommer SHVS besöksavgifter att helt slopas.
  • I och med sote-reformen kommer lagstiftningen som gäller hälsovård att förenhetligas. Som ett led i den processen kommer studerandehälsovårdens uppgifter att föras närmare hälsovården än sjukvården. Det här betyder att specialistläkartjänsterna vid SHVS kommer att minskas.

Det att specialisttjänster som gynekologer och hudsjukdomsläkare utgår betyder inte att vården för exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa eller hudsjukdomar tar slut. Allmänläkare kan erbjuda många av SHVS befintliga tjänster. Om studerande har behov av specialisttjänster kommer SHVS att remittera den studerande till specialisttjänster.

Informationen i den här texten grundar sig på utkastet till lagförslag och det kan ännu ändras under beredningsprocessen.

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.