Studentpåverkarens bästa tid

Nu tar det endast en stund tills vi träder in i FellmanniCampus auditorium och bestämmer oss om nästa års riktning för studentrörelsen. Endast en stund innan vi vet vilka som ska styra förbundet till 2020-talet.

Förbundsmötet är ett ställe där världen kan förändras. Den här inställningen hade jag när jag för första gången tog del i Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte på hösten 2017. Vilken kraftfull erfarenhet det var: det var inte bara min studentkår som strävade efter goda ting, utan det hände överallt i Finland. Den stora salen hade ungefär trehundra påverkare, alla med en vision om en bättre framtid för studerande samt en förmåga och brinnande vilja att göra konkreta åtgärder för att nå den.

Nu är det två år senare, och jag tycker fortfarande att världen kan förbättras genom förbundsmötet. Det styr en väldigt inflytelserik organisations verksamhet, bestämmer om hur resurser ska allokeras och väljer aktörerna som ska använda studentrörelsens röst under det följande året. Därför är det värt att satsa på. 

Ju bättre du förberett dig, desto större chans har du att göra en skillnad. Läs därför noggrant igenom förbundsmötets material och lär dig känna kandidaterna i förtid. Koncentrera dig på den stora bilden och ett bredare tankesätt och tänk på vad som verkligen är relevant. Ett allmänt tips jag kan ge är att ofta är det inte kommaplaceringen, utan var tyngdpunkten i verksamhetsplanen är eller vilken ståndpunkt policydokumentet har.

Jag önskar att diskussionerna på förbundsmötet blir öppna men respektfulla. Förbundsmötet ska vara ett tryggt rum för var och en. Vi tolererar inte trakasseri, diskriminering eller osakligt bemötande eller språkbruk av något annat slag. Tillsammans kan vi försäkra oss om att alla mår bra i förbundsmötet. Om och när vi vill se förändringar i samhället, även i det här området, måste vi börja med hur vi själva beter oss. Du kommer långt redan genom att du läser principerna för ett tryggare rum för förbundsmötet och uppför dig i enlighet med dem.

Även i år har vi väldigt bra kandidater till förbundets förtroendeuppdrag, och det är ju möjligt att kandidera sig ända tills den tidpunkt då saken behandlas i förbundsmötet. Det visar mod att sticka ut hakan och följa sina drömmar. Låt oss visa de det stöd och den uppskattning som de förtjänar och försäkra att kandidaturen är en behaglig upplevelse oavsett valresultatet. Kandidatgruppen ger säkert FSF en lysande styrelse att starta det nästa årtiondet med.

I bästa fall är förbundsmötet ett ställe där alla får nya upplevelser om påverkan, där alla kan hitta entusiasm genom att lyssna på politiska tal och få inspiration av de andra deltagarna. Där alla kan känna att vi är starkare tillsammans än ensamma, trots att vi inte är av samma åsikt om allting. 

Det är ju så att förbundsmötet är människans bästa tid och mötestekniken gör allting mycket roligare.

Vi ses i Lahtis!

 

Sanni Lehtinen

Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.