Studerande för en bättre morgondag – trots undantagsläget

I mars vände coronaviruset upp och ner på finländarnas liv. Det ter sig som en evighet sedan regeringens första presskonferens i mitten av mars, trots att vi haft undantagstillstånd bara i drygt en månad. Många företrädare för den unga generationen kanske minns lågkonjunkturen på 1990-talet eller finanskrisen 2008, men en så exceptionellt allvarlig nationell kris som coronaviruset har den unga generationen inte sett tidigare.

Läroanstalter har varit tvungna att stänga sina dörrar i 191 länder. Vid Finlands universitet arbetar man nu hårt för att undantagstillståndet ska påverka forskarnas och studerandenas vardag så lite som möjligt och för att studerandena ska kunna fortsätta studera och forskarna forska. Det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat testar den finländska universitetsgemenskapens rådighet och solidaritet: många universitet har till exempel öppnat det öppna universitetets kursutbud gratis för alla studerande. I en dylik situation är det viktigt att vi river stängsel och bygger nya broar, då fysiska möten måste undvikas maximalt.

Även Fpa och ministerierna har fattat viktiga beslut för att trygga de studerandes utkomst. Till exempel kan studiestöd utbetalas även om studierna på grund av coronaviruset inte framskrider enligt tidsplanen. I sommar underlättas de studerandes utkomst bland annat i fråga om beviljande av utkomststöd och utkomstskydd för arbetslösa. Studentrestauranger får sälja måltidsunderstödda take away-luncher och många restauranger har tagit i bruk transportbilar för studentmåltider.

Vid FSF arbetar vi samtidigt av alla krafter för att undantagstillståndet ska påverka de studerandes vardag, förmåner eller rättigheter så lite som möjligt. Då vi inte fysiskt kan träffa beslutsfattarna har vi utöver traditionella telefonsamtal även infört distansmöten på webben. Vi har lyft fram till exempel problem som internationella studerande stöter på, flexibiliteten i studiestödet, jämlikheten i antagningen av studerande, konsekvenserna av att praktik, sommarjobb och utbyten ställs in, samt studielånskompensationens ovillkorlighet.

Jag har med beundran följt med hur driftigt studentrörelsen engagerat sig och börjat lösa de utmaningar som utbildningen och studentlivet står inför. Studentrörelsen stannar inte upp och vilar på sina lagrar inför svårigheterna. Studentkårerna har kommit på den ena kreativa lösningen efter den andra för att upprätthålla samhörigheten och studentlivet också under coronaepidemin. Det bästa exemplet på detta är definitivt valborg, som på många ställen firades på traditionellt sätt, men på distans.

I en dylik situation, där en global pandemi hotar mänskligheten, är det allt viktigare att satsa på utbildning, forskning och kompetens. Utbildning och bildning garanterar ett välmående och motståndskraftigt samhälle, där förtroendet för medmänniskan är starkt och där man klarar av svackor. Det har studentrörelsen nu visat, än en gång.

 

Tapio Hautamäki

Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.