Studier eller familj?

Vardagen för studerande är ingen dans på rosor om din försörjning är beroende av studiestödet. Mer än hälften av studerandenas disponibla inkomster går till att täcka utgifter för boende – resten borde räcka för att få mat på bordet. Alternativen för hur en kan komplettera sin inkomst är att jobba eller att lyfta studielån. Det senare blir hängande för avbetalning efter utexaminering.

Beklagandet för alla studerandes del får vänta den här gången, för det finns en grupp på 20 000 studerande som inte ansvarar bara för sig själva. Av studerande med barn lever redan nu 60 procent under fattigdomsgränsen. Situationen blir ännu värre nästa höst när nedskärningarna i studiestödet träder i kraft. Hål i ekonomin orsakas av de direkta nedskärningarna i studiepenningen, förändringar i stöd för boende (då studiepenningen räknas som inkomst när behovet av allmänt bostadsbidrag bedöms) samt lägre utkomststöd i och med att den statliga garantin för studielånet höjs.

Befintliga studerande med barn hamnar i ett dödläge. Till skillnad från andra studerande är det nästa omöjligt för studerande med barn att jobba mer. Att skuldsätta sig mer får inte vara ett sätt att sköta barn. Möjligheterna att studera på heltid blir obefintliga och utexaminering får vänta på ”bättre tider”. Det är ohållbart att en så här stor grupp studerande nekas möjligheter att fortsätta studera effektivt. Till skillnad från andra nordiska länder så har inte Finland något stöd för möjligheterna att bilda familj under studietiden. Studerande måste skjuta upp att få barn till tiden efter studierna, vilket i sin tur orsakar egna problem. Finländska högskolestuderande tar examen i medeltal som 28-åringar. När folk väntar med att skaffa barn tills de är långt över 30 så ökar det riskerna förknippade med att få barn, graviditet och förlossning.

Samma problem möter även dem som senare i livet söker sig till högskolestudier och som redan har ett eller flera barn. Förändringar i arbetslivet har setts förutsätta kontinuerlig självutveckling och livslångt lärande. Att skaffa barn håller nu på att bli en port som stängs för att söka sig till studier, eftersom det i vardagen kommer att bli en omöjlighet att kombinera studier och familj. Möjligheter att utveckla sig själv och sin kompetens måste tryggas för alla. Vi har inte råd med den här ojämlika situationen.

Tillsammans med SAMOK och Väestöliitto föreslår FSF som en oumbärlig åtgärd att det i studiestödet införs ett försörjartillägg på 100 euro. Det här tillägget ska inte beaktas som inkomst då allmänt bostadsbidrag bedöms. Även kulturutskottet föreslog i sitt utlåtande (KuUB 17/2016 rd) att statsrådet skulle överväga ett försörjartillägg eftersom studerande med barn efter nedskärningarna i studiestödet är i en väldigt utsatt position.

 

Jani Sillanpää

Styrelsemedlem, FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.