Val 2019: Vår tid är nu

Valkompasser, ordförandeintervjuer, kandidatpaneler. Löften, knäckfrågor, lösningar. Flygblad och valkaffe. Städernas och byarnas gator fylls av kampanjfolk som har ett bättre Finland som mål. Valen syns i vardagen från kollektivtrafikmedel till kaféer och livsmedelsaffärer. Varför borde du bli intresserad?

Inom ett par månader ordnas två val; riksdagsval och Europaparlamentsval, som kommer att ha en betydande inverkan på landets riktning i fortsättningen. Om du vill att vi om ett par årtionden hellre ska ha ett samhälle och Europa som avspeglar millenniegenerationens vision i stället för de stora åldersklassernas vision, rekommenderar vi att du kollar var det närmaste röstningsstället ligger. Det börjar vara vår tur att vara synliga i beslutsfattandet: för att åstadkomma rättvisa mellan generationerna måste vi komma med lösningar som skapar hopp för den osäkra framtiden vad gäller tillgången till utbildning och pensionssystemets hållbarhet – resten av våra liv.

Enligt den nyligen publicerade Ungdomsbarometern är över 60 procent av ungdomarna åtminstone aningen intresserade av politik. Riktningen är uppåt och det är bra. Europas framtid ses som positiv, och två tredjedelar tycker att EU-medlemskapet är bra för Finland.

Samtidigt upplever ungdomarna mer osäkerhet och otrygghet än förr på grund av klimatförändringen och den världspolitiska situationen. Barn, unga och studerande deltar i klimatstrejker och kräver att beslutsfattarna ska vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Demonstrationer och den offentliga debatten är viktiga delar av demokratin. De ungas medborgaraktivitet bådar gott för framtiden.

Förutom att pyssla demonstrationsskyltar måste vi som är myndiga ändå också skriva en siffra på röstsedeln i valbåset. Det har betydelse hur det här landet leds under de följande fyra åren och hurdana beslut som fattas på EU-nivå – inte minst för att till exempel den där klimatförändringen kräver konkreta åtgärder och hårda tag nu genast.

Om du, en ung person eller studerande, inte avger din röst, kommer vår generations budskap inte att höras i riksdagens eller Europaparlamentets korridorer. De som är flera decennier äldre än vi röstar nog: i riksdagsvalet 2015 använde 80 procent av 55–69-åringar sin rösträtt, medan endast 47 procent av 18–24-åringarna röstade. Totalt använde 69 procent av de röstberättigade sin röst i riksdagsvalet. I Europaparlamentsvalet röstade endast 10 procent av de unga, medan valdeltagandet för hela landet uppgick till 39 procent. Med andra ord fattades besluten om vår framtid av människor som inte kommer att tvingas leva med följderna av sina beslut.

Fastän föregående generationer skulle komma ihåg sin gyllene ungdom och hur det var att vara studerande, såg världen helt annorlunda ut på den tiden. Vi tar oss en liten tankelek: skulle du låta dina föräldrar bestämma vad du studerar, vem du tillbringar din tid med eller vad du äter till lunch? Just det. Så varför låter du dem fatta beslut om hur samhället eller världen kommer att se ut om ett par årtionden?

Det kan vara utmanande att hitta en lämplig kandidat, men som tur kan du till exempel göra en eller flera valkompasser för att göra beslutet lättare. Förutom resultatet lönar det sig också att läsa motiveringarna till svaren, eftersom du förutom att få veta mer om kandidatens djupare tankar också ofta lär dig något nytt. Fundera också på dina egna värderingar; vilka värderingar styr dina handlingar och vilka värderingar skulle du vilja se inom politiken? Sist och slutligen fattas politiska beslut ju på basis av den här värdegrunden, och inget är ett tydligare tecken på ens värderingar än beslut att dela ut pengar eller låta bli att göra det.

Ett par tips för valvåren: rösta på en kandidat som prioriterar en högklassig och tillgänglig utbildning. Det är endast genom utbildning som vi kan garantera jämställdheten och tryggheten i vårt samhälle. Rösta på en kandidat som vill höja studerandenas försörjning till en jämlik nivå med andra förmånstagare. Rösta på en kandidat som vill förbättra ungdomarnas mentala hälsa. Utan välmående unga och studerande som är förmögna att studera finns det ingen som kan bygga vår framtid. Rösta på en kandidat som förstår att vår planet måste räddas nu.

Kom också ihåg att se till att inte bara kandidaten, utan också partiet hen representerar står för sådant som är viktigt för dig. I valsättet som används här går din röst i första hand till partiet och först sedan till kandidaten. Du kan hitta partiernas åsikter om studentrörelsens valmål på adressen koulutustaprkl.fi.

Av varje generation krävs deras egen grej, en revolution som omvälver samhället. Jag är nöjd om vår revolution går ut på att skriva siffran för en kandidat som talar för unga och studerande på röstsedeln. Det är det enda sättet att åstadkomma ett maktskifte där som makten används i en demokrati: i institutionen som representerar folket.

Vi är ungdomar, vi är framtiden. Men vi är också nutiden, så nu ska vi visa det i vårens val. Jag litar på oss.

 

Sanni Lehtinen

Ordförande för FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.