Varför tackar man regeringen?

 

I efterdyningar av regeringens halvtidsöversyn har jag flera gånger stött på bestörtning i sociala medier över hur studentorganisationerna vågar tacka regeringen för denna ”löjliga försörjarblåsning”. I dessa hårda uppdateringar syftas på ett tackbrev som Finlands studentkårers förbund (FSF), Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och befolkningsförbundet Väestöliitto skickade till regeringen gällande en gemensam kampanj för instiftandet av ett försörjartillägg på 75 euro i studiestödet.

Försörjartillägget har stått på FSF:s agenda i utkomststöds intressebevakning sedan våren 2015 när försörjartillägget var en del av FSF:s och SAMOKs kampanj för utbildningslöftet. Redan då såg man i studentorganisationerna att läget i den offentliga ekonomin inte möjliggör anspråk på stora tilläggssatsningar på högre utbildningen eller studerandes försörjning. Huvudsyftet med kampanjen för utbildningslöftet var att undvika nedskärningar och försörjartillägget var den enda delen i denna kampanj där vi bad om tilläggssatsningar på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Sedan regeringsprogrammet offentliggjordes, började FSF motsätta sig nedskärningar i studiestödet och strävade efter att minimera de skador som nedskärningarna orsakar för studerande med låga inkomster. Man lyckades minska totalsumman på nedskärningar i studiestödet med några tiotal miljoner och studerande flyttades över till det allmänna bostadsbidraget enligt FSF:s och studentkårernas vilja, vilket underlättar den ekonomiska situationen speciellt för studerande med låga inkomster som bor i områden med höga hyresavgifter.

Nedskärningarna i studiestödet fastslogs i november 2016 och de träder i kraft följande höst. I slutet av år 2016 funderade FSF och studentkårerna på sina målsättningar för halvtidsöversyn och konstaterade att det att sträva efter ett försörjartillägg för studerande med barn vore ett logiskt kontinuum av den linje i intressebevakning som har gjorts under den här regeringsperioden. Det visade sig också att det är viktigare än någonsin att kräva ett försörjartillägg: studerande med barn förlorar sina förmåner mer än andra studerandegrupper från och med följande höst på grund av ändringar i villkoren för bostadsbidraget och tillägg på statsgarantin för studielånet.

Vi på FSF:s kontor har i samarbete med studentkårerna, SAMOK och Väestöliitto jobbat hårt för att förbättra den ekonomiska situationen för studerande med barn. Vi har haft tiotals möten, telefonsamtal och e-postmeddelanden samt en bloggserie och en relaterad kommunikationskampanj.

Då FSF:s långvariga mål, som vi har lobbat på ett aktivt sätt, kommer att förverkligas, finns det anledning att tacka beslutsfattare. Detta innebär inte att FSF skulle ha glömt de nedskärningar som gjordes i studiestödet eller att FSF inte skulle veta hur svår den ekonomiska situationen för studerande med barn är och kommer att bli från och med följande höst. Detta innebär inte att FSF skulle sälja sina målsättningar och principer som fastställs i policydokumentet.

Hur skulle en sådan intressebevakningsorganisation se ut som först ber om mer pengar och efter att ha fått de skulle beklaga att besluten är otillräckliga, och därtill lyfta fram de nedskärningar som redan har gjorts och som inte har någonting med halvtidsöversyn att göra? Det är livsviktigt för FSF:s inflytande att FSF som organisation och de som arbetar på FSF som personer framstår som pålitliga och konsekventa.

Löser försörjartillägget den svåra ekonomiska situationen för studerande med barn? Men bara en dumbom påstår att det inte skulle spela någon roll att en nedskärning på 86 euro i studiepenningen blev 11 euro. Det är även värt att notera att för de äldre studerande, vars studiepenning är 300 euro i månaden, kommer försörjartillägget att ersätta hela nedskärningen i studiepenningen och ge lite extra.

Regeringens halvtidsöversyn resulterade i att det nu finns ett nytt element i studiestödet. Ett element som FSF har försökt återinföra i studiestödet redan länge. Eftersom elementet försörjartillägg nu finns, är det lättare att påverka summan. Försörjartillägget på 75 euro är något som studentrörelsen kan vara mycket stolt över.

 

Silja Silvasti

Socialpolitiskt sakkunnig

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.