SYL: Eläkeratkaisut nyt eikä huomennaKannanotto 6.2.2013

Opiskelijat ovat seuranneet tarkalla korvalla julkista keskustelua työurien pidentämisestä ja eläkeratkaisuista. Työmarkkinajärjestöjen tulee antaa ehdotuksensa työurien pidentämisen keinoista pääministeri Jyrki Kataiselle helmikuun 13. päivään mennessä. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaatii, että vastuullisia päätöksiä eläkejärjestelmään tehdään nyt, ja että päätökset astuvat voimaan välittömästi.

“Kestävyysvajeen ratkaiseminen on kaikkien sukupolvien yhteinen asia. Loppupeleissä kysymys on siitä, millaisen tulevaisuuden suuret ikäluokat tahtovat itselleen ja millaisen yhteiskunnan he ovat valmiita jättämään lapsenlapsilleen. On kovin lyhytnäköistä, jos suurinta päätösvaltaa tässä maassa käyttävä suuri ikäluokka jättää lapsensa ja lapsenlapsensa nyt heitteille. Vaatimus sukupolvien välisen oikeudenmukaisuudesta ei ole kohtuuton”, puheenjohtaja Marina Lampinen Suomen ylioppilaskuntien liitosta sanoo.

Kaikista vaihtoehdoista on keskusteltava, sillä eläkepoliittiset päätökset ovat merkittävässä roolissa työurien pidentämisen ja kestävyysvajeen pienentämisen suhteen. Keskimääräistä eläköitymisikää nostetaan ja työuria pidennetään tehokkaimmin työelämän laatuun ja siten koko työssäoloaikaan vaikuttavilla ratkaisuilla. Kuitenkin myös eläkeikää nostamalla voidaan osaltaan vastata heikkenevän huoltosuhteen luomaan haasteeseen.

“Työuria on ehdottomasti pidennettävä myös loppupäästä. Vaikka eläkeiän nosto ei ole yksin mikään ihmelääke työurien pidentämiseen, on virallinen eläkeikä merkittävä ohjaussignaali työelämässä vietetyn ajan pituuteen. Automaattinen eliniän odotetta seuraava eläkeikäjärjestelmä takaa lisäksi vielä sen, että ensimmäistä kertakorotusta lukuun ottamatta eläkeiästä ei tarvitse jatkuvasti tehdä raskaita poliittisia päätöksiä”, SYL:n hallituksen jäsen Joel Kuuva huomauttaa.

Myös työeläkemaksuja on tarkasteltava. Eläketurvakeskuksen (ETK) laskelmien mukaan työeläkemaksun vakiotason tulisi olla vuodesta 2012 eteenpäin 25,9 prosenttia. Mikäli riittäviä korotuksia ei tehdä, maksutaakka nousee ja kohdistuu erityisesti nuoreen ja vähälukuisempaan sukupolveen. SYL vaatiikin, että eläkemaksun taso tulee nostaa ETK:n laskemalle tasolle. Tällä maksutasolla voidaan rahoittaa nyt nähtävissä olevat työeläkemenot ja vahvistaa työeläketurvan rahoitusta. Työmarkkinajärjestöjen tulee neuvotella seuraavat maksujen korotukset välittömästi.

Työmarkkinajärjestöjen yhteiskunnallinen velvollisuus on huolehtia siitä, että eri sukupolvia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Valitettavasti tällä hetkellä näyttää siltä, että nuoret jäävät isojen ikäluokkien jalkoihin. Tämä suunta on kuitenkin mahdollista vielä korjata. Jahkailuun ja viivyttelyyn ei ole enää aikaa”, SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen muistuttaa.

Helsingissä 6.2.2013

Marina Lampinen, puheenjohtaja                                     Matti Parpala, pääsihteeri

Lisätietoja:
puheenjohtaja Marina Lampinen, p. 044 906 5007, marina.lampinen(at)syl.fi
hallituksen jäsen Joel Kuuva, p. 044 906 5002, joel.kuuva(at)syl.fi

www.twitter.com/SYL_FIN

www.facebook.com/SYL.FIN

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.