SYL: Ilmastolaki, odotettu askel kohti kestävämpää tulevaisuutta

Kannanotto 6.6.2014

Suomen hallitus on 5. kesäkuuta tehnyt pitkään odotetun päätöksen säätää ilmastolaki Suomeen. Esitys ilmastolaista on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä. SYL on tyytyväinen valtioneuvoston tahtoon säätää ilmastolaki ja toivoo, että myös eduskunta osoittaa tahtonsa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. SYL:lle on tärkeää, että Suomessa sitoudutaan kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja toimitaan ilmastopolitiikan mallimaana myös kansainvälisesti.

“Ilmastolaki tunnustaa ilmastopolitiikan aseman Suomessa keskeisimpänä kestävän tulevaisuuden turvaajana. Säilyttääksemme maailman elinkelpoisena myös tulevaisuudessa on erittäin tärkeää siirtyä Suomessakin kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Heikolla ilmastopolitiikalla teemme karhunpalveluksen tuleville sukupolville. Suuntaa on muutettava nyt eikä huomenna!” SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen vaatii.

Lakiin ollaan näillä näkymin kirjaamassa vähintään 80 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä. Jatkossa laki velvoittaisi myös valtioneuvostoa laatimaan kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelman vaalikausittain. Tieteellisen ilmastopaneelin asettaminen tukee SYL:n mielestä erinomaisesti tieteellisen tiedon merkitystä ilmastopolitiikan ohjaavana tekijänä. SYL vaatiikin, että ajantasaisin ilmastotieto otetaan huomioon jo lakia säätäessä, ja ilmastolakiin kirjataan vähintään 95 prosentin päästövähennystavoite, mikä olisi paremmin linjassa EU:n päästövähennystavoitteiden ja hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n suositusten kanssa.

Kepa ry:n Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan ilmastolain säätämistä kannattaa jo neljä viidennestä kansalaisista. SYL on ollut mukana vaatimassa vahvaa ilmastolakia osana Polttava Kysymys -kampanjaa yhdessä 33 muun järjestön kanssa. Viesti on selkeä: kansa on halukas pysäyttämään ilmastonmuutoksen. Nyt on päättäjien aika osoittaa samaa rohkeutta.

Yliopistotkin voivat omalta osaltaan olla mukana ehkäisemässä ennenaikaista ilmastokatastrofia. Yhdysvalloissa useat yliopistot ovat lähteneet mukaan divestment-liikkeeseen ja vetäneet sijoitusvarallisuuttaan pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Stanfordin yliopisto ilmoitti keväällä vetäytyvänsä 19 miljardin dollarin rahastollaan kaikista fossiili-investoinneista. Myös suomalaisten yliopistojen tulisi liittyä kasvavaan joukkoon kivihiiliteollisuuden rahoittamisesta irtaantuneita tahoja.

“Kaikki mahdolliset keinot on otettava käyttöön, jotta pystymme pysäyttämään ilmastonmuutoksen edes jokseenkin siedettävälle tasolle. SYL haluaakin haastaa Suomen yliopistot toimimaan asiassa suunnannäyttäjinä ja vetäytymään fossiili-investoinneista. Samalla investointeja voidaan ohjata esimerkiksi uusiutuvan energiatuotannon kehittämiseen”, sanoo SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm.

Helsingissä 6.6.2014

Piia Kuosmanen, puheenjohtaja

Juha Töyrylä, pääsihteeri

Lisätietoja:

SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007
SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 044 906 5004
etunimi.sukunimi@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.