SYL iloitsee opiskelijapalautteen sisällyttämisestä yliopistojen rahoitusmalliin

Kannanotto 10.2.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään työryhmämuistion (OKM 2014:7) yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen. Työryhmä esittää koulutuksen ja tutkimuksen laatunäkökulman vahvistamista yliopistojen rahoitusperusteena. Osana koulutuksen laadun vahvistamista työryhmä esittää opiskelijapalautteen sisällyttämistä rahoitusmalliin.

Valtioneuvosto on päättänyt opiskelijapalautteen rahoitusmallikytköksestä jo Koulutus ja tutkimus 2011–2016 -kehittämissuunnitelmassa. Lisäksi nyt käytössä olevasta rahoitusmallista päätettäessä linjattiin, että opiskelijapalautteen painoarvo rahanjaossa olisi kolme prosenttia vuodesta 2015 alkaen. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on tyytyväinen siihen, työryhmä pitää kiinni linjauksesta, jonka mukaan opiskelijapalautteen perusteella jaetaan 3 % yliopistojen valtionrahoituksesta.

“Mahtava juttu! Opiskelijapalaute kuvaa koulutuksen laatua parhaiten kaikista tähän saakka käytetyistä rahoitusindikaattoreista. Opiskelijoiden omat kokemukset saadaan nyt ohjaamaan yliopistojen toimintaa ja kehittämään koulutusta entistä paremmaksi”, SYL:n varapuheenjohtaja Jari Järvenpää sanoo.

Työryhmä ehdottaa myös, että “lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus” -rahoitustekijän painoarvoa kasvatettaisiin 12 %:iin. SYL on tyytyväinen työryhmän malttiin, sillä jo nykyään tämän tekijän painoarvo (11 %) on huomattava verrattuna muihin rahoitusindikaattoreihin. Ylioppilaskuntien liiton mukaan ennen kuin ”55 opintopistettä vuodessa suorittavien osuus” -rahoitustekijää kasvatetaan, on syytä selvittää, millaisia ohjausvaikutuksia sillä on ollut näiden parin vuoden aikana, kun sen osuus on ollut näin suuri.

“Lisäksi kyseisen tekijän ohjausvaikutuksista kantautuu kentältä huolestuttavan ristiriitaisia tietoja: ohjaako tekijä koulutuksen laadun kehittämiseen vai laadusta tinkimiseen opintopisteiden kasaamisen toivossa. Kaksitoista prosenttia on todella paljon suhteessa ylempien tutkintojen 14 %:n ja alempien tutkintojen 6 %:n painoarvoon. Tavoitteena tulee olla, että painotukset ohjaavat yliopistoja panostamaan laatuun oikein”, SYL:n hallituksen koulutuspoliittisista asioista vastaava Mari Kröger sanoo.

Lisätietoja:
varapuheenjohtaja Jari Järvenpää, 044 906 5005, etunimi.sukunimi@syl.fi
koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki, 041 515 2230, etunimi.sukunimi@syl.fi

Linkki OKM:n asettaman työryhmän muistioon:
Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.