SYL ja SAMOK aloittavat Students at Risk -järjestelmän perustamisen ihmisoikeuspuolustajina toimivien opiskelijoiden suojelemiseksi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat saaneet ulkoministeriön rauhanvälityskeskukselta 85 000 euron hankerahoituspäätöksen Students at Risk -apurahajärjestelmän perustamista varten. Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus jatkaa opintoja suomalaisessa korkeakoulussa sellaisille ihmisoikeuspuolustajina toimiville opiskelijoille, joilta evätään oikeus kouluttautumiseen tai muu ihmisoikeus oman yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi omassa kotimaassaan. Ohjelman päämääränä on edistää akateemista vapautta kansainvälisessä opiskelijaliikkeessä ja tukea Suomen ihmisoikeuspolitiikan prioriteetteja.

”Korkeakoulutuksen rooli yhteiskuntakritiikin ja kriittisen ajattelun lähteenä on viime vuosina johtanut erityisesti opiskelija-aktivisteihin kohdistuneiden hyökkäysten merkittävään kasvuun esimerkiksi Valko-Venäjällä, Iranissa tai Afganistanissa. Kansainvälinen solidaarisuus on ollut opiskelijaliikkeen arvojen ytimessä, ja nyt meidän tehtävämme on tarttua toimeen demokratiaa ja akateemista vapautta puolustavien opiskelijoiden tukemiseksi”, hanketta valmistellut SYL:n kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija Yuri Birjulin sanoo.

Hanketta varten SYL ja SAMOK perustavat Students at Risk -yhdistyksen, joka koordinoi ohjelman pilottihankkeen käynnistämisen. Hankkeen alkuvaiheessa SYL ja SAMOK hyödyntävät laajoja kansainvälisiä verkostojaan, joiden kanssa järjestelmän perustamista on suunniteltu jo vuosia.

”Students at Risk -järjestelmää suunnitellaan useissa Euroopan maissa, ja Norjassa tällainen järjestelmä päätettiin perustaa jo syksyllä 2013. On hienoa, että myös me Suomessa saamme vihdoin aloitettua ohjelman rakentamisen”, SAMOKin eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola kommentoi.

SYL:llä on entuudestaan kaksi ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta Etiopiassa ja Sambiassa, joilla tuetaan vammaisia korkeakouluopiskelijoita vuosina 2023–2026.

Lisätietoja:

Yuri Birjulin
kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija, SYL
+358 40 017 4913
yuri.birjulin@syl.fi

Roosa Veijola
eurooppapolitiikan asiantuntija, SAMOK
+358 50 389 1012
roosa.veijola@samok.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.