SYL ja SAMOK: Hei, opiskelijakin saa eläkettä tulevaisuudessa!

Kannanotto 26.9.2014

Korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöt Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ovat tyytyväisiä siihen, että eläkeneuvottelut on vihdoinkin saatu päätökseen. Pitkin kesää ja syksyä SAMOK ja SYL ovat tavanneet neuvotteluosapuolia. Neuvotteluissa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on ollut läpileikkaava teema koko ajan, ja nuorten tavoitteet on otettu vakavasti. Uudistuksen myötä työeläkejärjestelmä on vakaammalla pohjalla, kun sekä eläkeikä että eläkemaksut nousevat.

Korkeakouluopiskelijoiden luottamus eläkejärjestelmään paranee tehtyjen uudistusten myötä. Erityisen hyvänä SAMOK ja SYL pitävät sitä, että jatkossa eläkettä karttuu koko palkasta. Eläke alkaa myös kertyä nykyisen 18 ikävuoden sijaan jo 17-vuotiaana. Työelämän laatuun liittyviä konkreettisia parannuksia opiskelijajärjestöt olisivat halunneet ratkaisuun esitettyä enemmän.

“Eläkejärjestelmän tulevaisuus on meille valtavan tärkeä, ja ratkaisussa näkyy nuorten mielipide vahvasti. Nyt opiskeleville ikäpolville uudistus on positiivinen. Eläkkeen karttumisen alarajan laskeminen 17 vuoteen on nuorille osoitus siitä, että työn tekeminen kannattaa kaikissa tilanteissa myös oman eläkkeen karttumisen näkökulmasta”, toteaa SAMOKin varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

SAMOK ja SYL ovat tyytyväisiä myös siihen, että eläkeiän korotusta aletaan soveltaa portaittain jo vuonna 1955 syntyneiden kohdalla.

“Osoittaa vastuullisuutta, että järjestelmän muutokset astuvat voimaan mahdollisimman pian. Portaittainen nousu tarkoittaa sitä, että vuonna 1962 syntyneet jäävät 65-vuotiaina eläkkeelle. Olemme tehneet eläkevaikuttamista jo useamman vuoden ajan, joten olemme tyytyväisiä siihen, että nuoren sukupolven ääni näkyy myös lopputuloksessa”, kiittelee SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

SAMOK ja SYL pitävät nyt saavutettua uudistusta onnistuneena ja toivovatkin, ettei eläkejärjestelmää lähitulevaisuudessa rukattaisi turhaan uudelleen. Nyt on saatu aikaiseksi hyvä ja toivottavasti pitkäaikainen tulos, johon opiskelijat voivat olla tyytyväisiä.

Lisätietoja:

Varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi (SAMOK), p. 050 389 1005, mikkel.nakkalajarvi@samok.fi

Puheenjohtaja Piia Kuosmanen (SYL), p. 044 906 5007, piia.kuosmanen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.