SYL ja SAMOK: Järkeä ja avoimuutta EU-politiikkaan

Kannanotto 20.5.2014

EU-vaalien loppukiri on meneillään ja kesän jälkeen suomalainen meppipaletti voi näyttää aivan toisenlaiselta. Monissa vaalikeskusteluissa on noussut esille kritiikkiä EU:ta kohtaan ja harhaluuloja sen toimivallasta. Esimerkiksi koulutuspolitiikka kuuluu edelleen kansallisen päätöksenteon piiriin ja siellä sen pitää pysyäkin. Suomi ei myöskään pärjäisi yksin ilmastonmuutoksen torjunnassa tai ihmisoikeuksien turvaamisessa. EU:n hyvät puolet jäävät usein negatiivisten asioiden varjoon. Kriittisyys on sallittua, mutta sen täytyy olla rakentavaa. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaativat avoimempaa päätöksentekoa ja järkevää, asiapitoista EU-keskustelua.

EU on tuonut meille yhtenäisiä säädöksiä, jotka helpottavat kaupantekoa sekä mahdollisuuden liikkua vapaasti. Näiden painottamisen sijaan keskitytään liian usein ”EU kieltää” -kohuihin. Marginaaliin jäävä uutisointi on omiaan luomaan etäisyyttä Brysselissä tapahtuvaan päätöksentekoon. Euroopan parlamentissa tapahtuvaa päätöksentekoa pitää kuitenkin pyrkiä uudistamaan avoimemmaksi ja vaadimmekin, että suomalaiset päättäjämme priorisoisivat tätä. Parlamentin päätöksentekoa on pystyttävä aidosti seuraamaan.

“Ei voi olla niin, että useat parlamentin päätökset tehdään edelleen keskiaikaisesti käsiäänestyksillä. Läpinäkymätön valmistelutyö ja vaikeasti seurattavat äänestykset eivät kasvata luottamusta EU:ta kohtaan”, arvostelee SYL:n varapuheenjohtaja Jari Järvenpää.

Mepin valmistellessa raporttia uusista direktiiviehdotuksista hän saa vapaasti kuulla eri tahoja, ilman että hänen pitää välttämättä paljastaa heidän nimiään. Halutessaan, meppi voi subjektiivisesti kuulla vain tiettyjä etujärjestöjä. Opiskelijat vaativat muutosta salamyhkäiselle valmistelulle ja kannattavat julkisia listoja etujärjestöistä tai sidosryhmistä, joita raportoijat ovat kuulleet. Valiokunnissa voitaisiin ottaa mallia eduskunnasta, jossa valiokuntakuulemisten asiantuntijat ja lausuntojen antajat listataan virallisesti. Tämän tapainen menettely lisäisi luottamusta EU:n päätöksentekoon kansalaisten parissa.

“Nyt on oiva tilaisuus vaikuttaa siihen, että valittavat parlamentin jäsenet sitoutuvat muovaamaan päätöksenteosta avoimempaa. Peräänkuulutamme myös positiivisia nosteita EU-uutisointiin – ei voida aina ajatella niin, että Brysselin päätökset vain isketään meille pöytään, kun niitä faktuaalisesti puidaan ja hyväksytetään kansallisella tasolla”, toteaa SAMOKin hallituksen jäsen Anniina Sippola.

SAMOK ja SYL osallistuvat eurovaalikevääseen kampanjallaan “Hei, kuule EU! – Opiskelijoiden Eurooppa”. Kampanjaan voi tutustua Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

www.facebook.com/kuuleEU
#kuuleEU
@kuule_eu

Lisätietoja:
Jari Järvenpää, SYL:n varapuheenjohtaja, 044 906 5005, etunimi.sukunimi@syl.fi
Anniina Sippola, SAMOKin hallituksen jäsen, 050 389 1004, etunimi.sukunimi@samok.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.