SYL ja SAMOK: Kehysriihen tulos valaa uskoa tulevaisuuteen

Kannanotto 21.3.2013

Maan hallitus on juuri päättänyt kehysriihessään opintotuen kohtalosta. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kiittävät hallitusta vastuullisista päätöksistä säilyttää opintotuen nykyrakenne, sitoa tuki indeksiin sekä parantaa opintolainan käytön turvallisuutta.

“On hienoa, että hallitus on vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tarttunut päättäväisesti opintotuen suurimpiin haasteisiin: tuen riittävyyteen sekä opintolainan turvatumpaan käyttöön. Opintotuesta vastaava ministeri Paavo Arhinmäki ansaitsee opiskelijoiden eteen tehdystä työstä suurkiitoksen!” puheenjohtajat Marina Lampinen (SYL) ja Mikko Valtonen (SAMOK) iloitsevat.

Opintorahan ostovoima on heikentynyt 13 % vuodesta 1992, jolloin nykyinen opintotukijärjestelmä luotiin. Päätös indeksiin sitomisesta pitää opiskelijoiden sosiaaliturvan vastedes nykyistä paremmin yleisen kustannuskehityksen mukana. Hallitus on myös päättänyt kohentaa opintotuen vapaaehtoisen opintolainaosuuden käyttökelpoisuutta korvaamalla nykyisen opintolainavähennysjärjestelmän lainahyvitysjärjestelmällä sekä toteuttaa muita lainankäyttöä parantavia toimenpiteitä. Opiskelijajärjestöjen mielestä nämä muutokset ovat toivottuja askeleita kohti turvallisempaa opintolainan ottamista.

SYL ja SAMOK  ovat tyytyväisiä myös toisen asteen opintotuen kohentamisesta. Koulutusasteelta toiselle siirtymisen saumattomuuden ja koulutusasteiden välisen tasa-arvon vuoksi on tärkeää, että toisen asteen opiskelijoiden opintorahaa voidaan parantaa.

Opiskelijajärjestöt kuitenkin kritisoivat voimakkaasti hallituksen esittämää  vähimmäisopiskelurajan käyttöönottoa. Hallitus on näin asettamassa valmistumisen tielle uusia esteitä eväämällä alle 20 opintopistettä vuodessa opiskelevilta opintotuen kokonaan. Tämä muutos käytännössä ajaa opiskelijoita pois opintojen ja opintotuen piiristä, ja on siten räikeästi ristiriidassa opintojen nopeuttamistavoitteen kanssa.

“Olisi parempi, että opiskelija opiskelisi edes 15 opintopistettä vuodessa kuin että hän jättäisi muutoksen vuoksi kokonaan opiskelematta lukuvuoden aikana”, kommentoivat puheenjohtajat.

Opiskelijoiden kannalta kehyspäätöksessä huolestuttavaa on lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoitukseen vaikuttavan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuusindeksin jäädyttäminen. Tämä aiheuttaa täysin kohtuuttomia vaikeuksia varsinkin uudistuville ammattikorkeakouluille, mutta myös lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille. Ammattikorkeakoulutuksen laatu on jälleen uusien leikkausten vuoksi vaarassa.

Hallitusta on kuitenkin syytä kiittää siitä, että yliopistoindeksin jäädytys päättyy vuoden 2013 loppuun ja näin yliopistojen resurssit on turvattu. SYL ja SAMOK pitävät myös tärkeänä, että hallitus löysi lisärahoitusta nuorisotakuun edistämiseksi, jottei sen toteuttaminen jäisi pelkästään lupaukseksi.

“Kehysriihen kokonaistulos antaa kuitenkin hyvän pohjan jatkaa yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien ja paremman tulevaisuuden rakentamista”, puheenjohtajat summaavat.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Marina Lampinen (SYL), p. 044 906 5007, marina.lampinen@syl.fi

Puheenjohtaja Mikko Valtonen (SAMOK), p. 050 389 1000, mikko.valtonen@samok.fi

Sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva (SYL), p. 041 515 2233, soile.koriseva@syl.fi

Asiantuntija, opintososiaaliset etuudet, Antti Hallia (SAMOK) p. 050 389 1011 antti.hallia@samok.fi

Koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki (SYL), p. 014 515 2230, jarmo.kallunki@syl.fi

Asiantuntija, korkeakoulujärjestelmä, Mikko Vieltojärvi (SAMOK) p. 050 389 1014 mikko.vieltojarvi@samok.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.