SYL ja SAMOK: Lähetetään opiskelijat työkykyisinä työurille

Kannanotto 21.3.2014

Alkuviikosta kehysriihi kokoaa ministerit yhteen miettimään, millä keinoin valtion talous saadaan nousuun. Yleinen ymmärrys on, että työ on tässä avainasemassa. Työllisyysastetta tulisi nostaa. Työuria tulisi pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Työssä tulisi jaksaa eläkeikään saakka terveenä ja hyvinvoivana.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) tarjoavat päättäjille toimivaa opiskeluterveydenhuoltoa yhtenä keinona työurien pidentämiseksi. Korkeakouluopiskelijoiden osalta tämä tarkoittaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajentamista ammattikorkeakouluopiskelijoille ja tasa-arvoisen, laadukkaan opiskeluterveydenhuollon tarjoamista kaikille korkeakouluopiskelijoille.

“Korkeakouluopiskelijat haluavat kantaa kortensa kekoon kansantalouden hyväksi ja siirtyä hyvinvoivina työelämään. Terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostaminen on paitsi vastuuntuntoista politiikkaa, myös kustannustehokas ratkaisu. Hyvällä opiskeluterveydenhuollolla voidaan vähentää opiskelijoiden sairastavuutta ja työkyvyttömyyden syntymistä,” SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen muistuttaa.

Tutkimusten mukaan puolet korkeakouluopiskelijoista kärsii terveydellisistä ongelmista, joilla on vaikutusta opintojen etenemiseen. Omat voimavaransa hyväksi kokeva opiskelija sitä vastoin suorittaa 10 opintopistettä enemmän opintoja vuodessa kuin voimavaransa heikoiksi kokeva opiskelija. Panostamalla opiskeluterveydenhuoltoon voidaan siis nopeuttaa opiskeluja. Hyvinvoiva opiskelija pystyy panostamaan opintoihinsa ja myöhemmin työskentelyyn. Hyvä opiskelukyky luo pohjan hyvälle työkyvylle.
.
Omasta terveydestään huolehtimisen tapa omaksutaan usein juuri opiskeluaikana, jolloin terveyskäyttäytymiseen pystytään vielä vaikuttamaan. Kun omasta terveydestä oppii huolehtimaan opiskeluaikana, terveyden ylläpito ja edistäminen läpi elämän on luontaisempaa. Hyvä opiskeluterveydenhuolto kantaa hedelmää koko loppuelämän ajan.

Toimiva opiskeluterveydenhuolto on keskiössä myös nuorten vakavien terveysongelmien ehkäisyssä. Esimerkiksi nuorten eläköityminen mielenterveyssyistä on vakava inhimillistä kärsimystä ja valtiolle kustannuksia tuova ongelma. Kun mielenterveysongelmia päästään hoitamaan riittävän ajoissa, voi nuoresta sitä vastoin kasvaa työkykyinen ja onnellinen ihminen.

“YTHS on kustannustehokas ja asiantunteva opiskeluterveydenhuollon järjestäjä. amk-opiskelijoiden siirtäminen YTHS:n palvelujen piiriin hyödyttää koko kansaa. YTHS:n laajentaminen turvaa tulevaisuuden hyvinvoivat ja työkykyiset työntekijät. Se avittaa omalta osaltaan Suomen kasvuun tulevaisuudessa”, SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen summaa.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Piia Kuosmanen, SYL, p. 044 906 5007
puheenjohtaja Toni Asikainen, SAMOK, p. 050 389 1000

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.