SYL ja SAMOK: Lukukausimaksuilla lisäkuluja korkeakouluille

151022_SYL_kuvituskuva_lukukausimaksut_kannanottoon (ID 7740)Kannanotto 22.10.2015

Sipilän hallitus esittää vähintään 1500 euron pakollisia lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK vastustavat lukukausimaksuja voimakkaasti ja ovat huolissaan korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tulevaisuudesta.

Esimerkiksi Ruotsissa vuonna 2010 käyttöönotettujen lukukausimaksujen jälkeen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrä on romahtanut, joillain aloilla jopa 80 %. Useita koulutusohjelmia on jouduttu lopettamaan lukukausimaksujen seurauksena.

Sipilän hallitus leikkaa korkeakouluilta rankalla kädellä, mutta kannustaa niitä lisäämään tulojaan kansainvälisiltä opiskelijoilta perittävillä lukukausimaksuilla. On selvää, että varsinkin alkuvaiheessa korkeakoulut joutuvat panostamaan voimakkaasti maksullisten ohjelmien markkinointiin, opiskelijoiden rekrytointiin ja esimerkiksi stipendijärjestelmien pyörittämiseen vaadittavaan hallintoon. On hyvin todennäköistä, että lopulta viivan alle jääkin pitkä miinus.

“Pakolliset maksut takaavat sen, että kv-ohjelmia korkeakouluissa kuolee. Tämä käy erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien korkeakouluissa ja vahingoittaa näiden korkeakoulujen ja koko alueen kansainvälistymistä”, SYL:n puheenjohtaja Jari Järvenpää toteaa.

Ammattikorkeakouluissa on viime vaalikauden aikana vähennetty lähes tuhat henkilötyövuotta. Helsingin yliopisto ilmoitti juuri 1200 henkilötyövuoden vähentämistarpeesta. Kansainvälisten koulutusohjelmien lakkauttaminen tulee aiheuttamaan lisää irtisanomisia.

“Tämä tarkoittaa myös sitä, että viime hallituskaudelta tutut yt-neuvottelut jatkuvat tulevaisuudessakin. Esimerkiksi elinkeinoelämä kilpailee jo nyt vähistä kansainvälisistä osaajista, joita on muutenkin hankala rekrytoida Suomeen. Tämän päätöksen myötä se tulee olemaan entistä vaikeampaa”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen sanoo.

Hallituksen esityksessä todetaan, että Suomessa ei ole toistaiseksi kattavasti selvitetty ulkomaalaisten opiskelijoiden merkitystä kansantaloudelle siten, että selvityksessä olisi otettu huomioon opiskelijoiden kulutus Suomessa, koulutuksen ja tukipalveluiden kustannukset sekä työllistyminen suomalaisille työmarkkinoille. Aikaa selvityksen tekemiselle on ollut vuosia mutta sitä ei ole haluttu tehdä.

SAMOK ja SYL paheksuvat Sipilän hallituksen näköalattomia koulutuspoliittisia toimia ja pelkäävät, että ulkomaalaisten lukukausimaksut ovat vain alkusoittoa koulutuksen maksullisuudessa.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Jari Järvenpää (SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi
puheenjohtaja Joonas Peltonen (SAMOK), p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

asiantuntija Pauliina Savola (SAMOK), p. 050 389 1012, etunimi.sukunimi@samok.fi
koulutuspoliittinen sihteeri Niina Jurva (SYL), p.041 515 2230 , etunimi.sukunimi@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.