SYL ja SAMOK: Lukukausimaksuista enemmän haittaa kuin hyötyjä

Kannanotto 7.4.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama seuranta- ja arviointityöryhmä luovutti loppuraportin lukukausimaksukokeilun tuloksista opetusministeri Krista Kiurulle tänään maanantaina 7. huhtikuuta. Suomessa alkoi vuonna 2010 kokeilu, joka on antanut korkeakouluille mahdollisuuden periä lukukausimaksuja tietyin edellytyksin EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Kokeilu päättyy tänä keväänä.

Loppuraportti osoittaa, että maksuilla ei ole onnistuttu edistämään kansainvälistymistä eikä kasvattamaan suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa tai vieraskielisen korkeakoulutuksen laatua, joita opetus- ja kulttuuriministeriö on kokeilun aikana halunnut tarkastella. Lisäksi kokeilun mukaan lukukausimaksuilla ei olla saavutettu taloudellista tuottoa tai säästöjä. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) huomauttavat, että Suomessa ei ole kannattavaa kerätä lukukausimaksuja taloudellisin eikä laadullisin perustein.

Ministeri Kiuru totesi OKM:n tiedotteessa kokeiluun liittyen, että jatkoa on ajateltava nimenomaan Suomen kansainvälistymisen näkökulmasta.  Opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat Toni Asikainen (SAMOK) ja Piia Kuosmanen (SYL) muistuttavat, että laadukas ja maksuton koulutus pitääkin nähdä investointina, joka edistää Suomen kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.

SYL ja SAMOK kummeksuvat myös ministerin puhetta kansainvälistymisen esteistä, ja liittojen puheenjohtajat ihmettelevät, mitä esteitä ministeri tarkoittaa. Jo pitkään kansainvälisten opiskelijoiden määrät ovat olleet nousussa, ja tästä kehityksestä kannattaa pitää kiinni.

“Väestö ikääntyy ja tämänhetkisestä vaikeasta taloustilanteesta riippumatta tarvitsemme tulevaisuudessa riittävästi koulutettua työvoimaa, jotta selviämme kestävyysvajeesta. Hyvinvointimme turvaamiseksi tarvitsemme tekijöitä myös maailmalta”, puheenjohtajat Piia Kuosmanen (SYL) ja Toni Asikainen (SAMOK) toteavat.

Lukukausimaksukokeilun tuloksista voi perustellusti todeta, etteivät korkeakoulut kiinnittäneet riittävästi huomiota opiskelijoiden kotoutumiseen. Mikäli halutaan, että Suomeen jää tulevaisuudessakin työmarkkinoiden tarvitsemia kansainvälisiä osaajia, tulee kansainvälisten opiskelijoiden tuottama hyöty yhteiskunnalle tunnustaa laajemmin.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Toni Asikainen (SAMOK), p. 050 389 1000
puheenjohtaja Piia Kuosmanen (SYL), p. 044 906 5007

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.