SYL ja SAMOK: OKM:n selvitysryhmän ehdotukset lukukausimaksuista kestämättömiä

Kannanotto 4.11.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusviennin selvitysryhmä luovutti ehdotuksensa koulutusviennin toimenpideohjelmaksi opetusministerille tänään 4.11. Selvityksessä ehdotetaan  täyskustannushintaisia lukukausimaksuja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Samoin ulkomailla suomalaisessa korkeakoulun yksikössä opiskelevien suomalaisten tulisi ehdotusten mukaan maksaa lukukausimaksuja.

“Selvitysryhmän tavoite 60 000 kansainvälisen opiskelijan kouluttamiseksi on hyvä ja kannatettava. Lukukausimaksut ovat siihen täsmälleen väärä keino. Kuten pohjoismaiset esimerkit ja osaltaan Suomen oma lukukausimaksukokeilu osoittavat, lukukausimaksut johtavat täysin päinvastaiseen lopputulokseen”, SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen kuittaa.

Ruotsissa otettiin vastaavat lukukausimaksut käyttöön vuonna 2011, mikä johti EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän romahtamiseen -79 %. Tanskassa maksujen käyttöönotto johti opiskelijamäärien romahdukseen, ja yliopistoissa määrä on edelleen 31 % tappiolla, huolimatta massiivisesta stipendirahastojen kasvattamisesta: stipendirahastoja on kasvatettu yliopistoissa lähes 3 000 % ja muissa korkeakouluissa 2 000 %. Norjassa puolestaan valtiovarainministeriö on laskenut, että lukukausimaksut eivät olisi kansantaloudellisesti kannattavia.

“Täyskustannushinta karkottaa varmasti ulkomaalaiset opiskelijat muualta kuin muutamasta Etelä-Suomen suuresta korkeakoulusta ja johtaa kansainvälistymisen keskittymiseen. Suomeen tulisi opiskelijoita vain niistä maista, joista tulevilla on varaa maksaa – onko tämä todella tarkoitus?” puuskahtaa SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen pettyneenä.

Opiskelijajärjestöjen asettama koulutusviennin visioryhmä jätti oman mietintönsä perjantaina 1.11. Visioryhmä on toimenpide-ehdotuksissaan keskittynyt erityisesti suomalaisen koulutuksen brändiin, kansainvälisten osaajien rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa sekä koulutuksen digitalisoimiseen. Visiossa ei esitetä lukukausimaksuja.

Lisätietoja:
Marina Lampinen, puheenjohtaja, SYL, etunimi.sukunimi@syl.fi, 044 906 5007
Mikko Valtonen, puheenjohtaja, SAMOK,  etunimi.sukunimi@samok.fi, 050 389 1000

Pauliina Savola, asiantuntija, SAMOK, etunimi.sukunimi@samok.fi, 050 389 1012
Jarmo Kallunki, koulutuspoliittinen sihteeri, SYL, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2230

Viitteet:
Opiskelijajärjestöjen asettaman koulutusviennin visioryhmän raportti:
https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=3536

Tuition fees for international students. Nordic practice. Pohjoismaiden ministerineuvoston selvitys: http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2013-516

Lukukausimaksukokeilun seurantaryhmän väliraportti
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/lukukausimaksukokeilu/liitteet/Lukukausimaksukokeilun_valiraportti_III-Final.pdf

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.