SYL ja SAMOK: Opiskelija-aterian hinnannousu heikentää opiskelijan toimeentuloa

Kommentti 2.2.2012

Valtioneuvoston päätös korottaa opiskelija-aterian enimmäishintaa 27 sentillä herättää huolta Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOKissa ja Suomen ylioppilaskuntien liitossa. Opiskelijan maksama hinta ateriasta nousee 2,70 euroon, kun se vuoden 2011 lopussa oli 2,50 euroa. Kuukaudessa opiskelijan ateriatuettuun ruokailuun tulee noin neljän euron korotus. Pienituloiselle opiskelijalle tämäkin summa on korkea. Opiskelijoiden keskimääräinen ruokabudjetti on noin 200 euroa kuukaudessa eli reilusti alle seitsemän euroa päivässä.

”Opiskelija-aterian enimmäishintaa tulisi aina nostaa samalla summalla kuin Kelan myöntämää ateriatukea, sillä elinkustannusten nousu syö edelleen opintotuen reaaliarvoa”, puheenjohtajat Elin Blomqvist SAMOKista ja Jarno Lappalainen SYL:sta toteavat.

Järjestöt ovat kuitenkin kiitollisia eduskunnan joulukuussa tekemästä seitsemän sentin korotuksesta ateriatukeen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on reagoinut ateriatuen korotuksen suuruuteen kohtuullistamalla enimmäishinnan korotusta alkuperäisestä esityksestään. Nämä päätökset eivät vastuullisuudestaan huolimatta riitä opiskelijoiden toimeentulon – ja siten opiskeluedellytysten – turvaamiseen.

”Vaadimme, että opiskelijoiden maksama hinta ateriasta pidetään nyt päätetyllä tasolla vähintään opintotuen indeksiin sitomiseen 2014 asti!” puheenjohtajat summaavat.

SAMOK ja SYL muistuttavat lisäksi, että kohtuuhintainen ja laadukas ruokailu opiskelun yhteydessä on erittäin merkittävä täysipainoisen opiskelun mahdollistava palvelu. Laadun turvaamiseksi enimmäishinnan korotukset ovatkin ajoittain välttämättömiä. Korotuksia ei tulisi kuitenkaan jatkossa tehdä opiskelijoiden toimeentulon kustannuksella, sillä opiskelijaruokailuun suunnattu tuki on parhaiten kohdentuvia opintojen tukemisen muotoja.

Linkki valtioneuvoston yleisistunnossa 2.2.2012 annettuihin asetuksiin:
http://www.valtioneuvosto.fi/toiminta/paatokset/paatos/fi.jsp?oid=350007

Lisätietoja:
Elin Blomqvist, puheenjohtaja, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, 050 389 1000, elin.blomqvist(at)samok.fi

Jarno Lappalainen, puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto, 044 906 5007, jarno.lappalainen(at)syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.