SYL ja SAMOK: Opiskelijoille hyviä ja huonoja uutisia kehysriihestä

Kannanotto 26.3.2014

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry pitävät kehysriihen tulosta opiskelijoille osin pettymyksenä, mutta myös huojentavia uutisia tuli. Järjestöt kiittävät valtioneuvostoa siitä, että vaikeina talousaikoina korkeakoulutuksen merkitystä hyvinvoinnin rakentajana ei unohdettu, ja leikkauksia tehtiin varsin maltillisesti. Opiskelijajärjestöt ottavat myös ilolla vastaan tiedon siitä, että opiskelija-asuntojen rakentamista tuetaan alentamalla omavastuukorkoa tämän ja ensi vuoden ajaksi.

Opiskelijajärjestöt ovat kuitenkin tyytymättömiä siihen, ettei hallitus ymmärtänyt opiskeluterveydenhuollon arvoa opiskelukyvyn ja työurien pidentämisen näkökulmasta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-kokeilu on sujunut hyvin ja aika olisi ollut mitä parhain päätöksenteolle asiasta mutta mitään ei tehty. Lisäksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) tärkeät vuokra-avustukset leikattiin.

”Miksi hallitus ei laajentanut YTHS:ää myös AMK-opiskelijoille, vaikka sen merkitys työurien pidentämiselle ja opiskelukyvylle on niin ilmeinen? Laajennushan olisi ollut luonteva osa hallituksen 600 miljoonan euron kasvupakettia. Oudolta tuntuu myös nykyisen opiskeluterveydenhuollon toimintaedellytysten heikentäminen. Vuokra-avustuksen poisto tulee vähintäänkin jaksottaa usealle vuodelle – kerralla ei näin suurta rahasummaa voi poistaa! Toivottavasti loppuhallituskauden aikana opiskeluterveydenhuoltoon vielä panostetaan hallitusohjelman mukaisesti ja saatetaan kaikki korkeakouluopiskelijat saman, laadukkaan terveydenhuollon piiriin”, toivovat puheenjohtajat Piia Kuosmanen (SYL) ja Toni Asikainen (SAMOK).

Opiskelijajärjestöjä huolestuttavat myös opintotuen jatkuvat muutokset. Opintotuen ehtoihin on tehty viime vuosina lukuisia muutoksia ja kiristyksiä, joiden myötä yhä useampi opiskelija putoaa pois opintotuen piiristä, mikä asettaa erityisesti osaopiskelukykyiset opiskelijat kestämättömään asemaan. Tukiehtojen muutokset voivat myös johtaa siihen, että yhä useampi opiskelija valitsee työnteon opintotuen sijaan toimeentulonsa turvaamiseksi, jolloin valmistuminen hidastuu.

Lisäksi opiskelijat ovat harmissaan opintotuen indeksin leikkaamisesta. Jo hallitusohjelmassa luvattu sitominen indeksiin toteutuu elokuussa, mutta taloudellinen helpotus jää opiskelijalle lyhytaikaiseksi. SYL ja SAMOK vaativat että indeksin heikennyksestä luovutaan heti kun mahdollista.
Opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat Piia Kuosmanen (SYL) ja Toni Asikainen (SAMOK) hämmästelevät eri uutislähteiden tietoja siitä, että lukukausimaksut kaikille, myös suomalaisille opiskelijoille, olivat mukana lopullisissa neuvotteluissa. On suuri helpotus, ettei maksuja tullut.

“Maksuttomuuden periaatteesta ei pidä tinkiä. Meidän vahvuutemme ja kilpailuvalttimme on, että jokaisella sosioekonomisesta taustastaan huolimatta on mahdollisuus kouluttautua. On todella synkkää, että tästä periaatteesta luopumista on tällä tavalla edes harkittu”, puheenjohtajat Piia Kuosmanen (SYL) ja Toni Asikainen (SAMOK) puuskahtavat.

Ennakkoon uutisoitiin, että yliopistoindeksi saatetaan jäädyttää jopa kahdeksi vuodeksi. Lopputuloksena indeksi puolitetaan sekä ammattikorkeakouluilta että yliopistoilta vuosiksi 2015–2016. Opiskelijajärjestöt toivovat, että korkeakoulut eivät tässä tilanteessa nipistä opetuksesta.

Lopuksi opiskelijajärjestöt toivovat päättäjiltä pitkäjänteistä ja tavoitteellista koulutusjärjestelmän kehittämistä sekä opetuksen ja tutkimuksen kunnollista resursointia tempoilevien leikkausten sijaan. Koulutus on tulevan hyvinvoinnin siemen, mutta sen kasvua tulee vaalia myös vaalikausien yli.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Toni Asikainen (SAMOK), p. 050 389 1000
puheenjohtaja Piia Kuosmanen (SYL), p. 044 906 5007

Sosiaalisessa mediassa: #kehysriihi, #koulutus

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.