SYL ja SAMOK: Työurien pidentäminen kasataan vain nuorten harteille – oikeudenmukaisuus lentää romukoppaan?

Kommentti 14.2.2013

Helsingin Sanomien (14.2.) mukaan työurien pidentämiseen tähtäävä opintotukiuudistus hiertää hallituspuolueiden välejä. Kiistan ytimenä on se, minkälaisin keinoin opiskelijoita tulisi kannustaa valmistumaan nopeammin. Huolestuttavan keskeisenä välineenä esiintyy opintorahan ja opintolainan suhteiden muuttaminen niin, että opintojen kestäessä opintolainan suhteellinen määrä kasvaisi.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton – SAMOKin puheenjohtajat korostavat, että opintotuen lainapainotteisuus ei lyhennä opintoaikoja, vaan päinvastoin pitkittää valmistumista entisestään. Työssäkäynti koetaan opiskelijoiden keskuudessa lainaan verrattuna turvallisemmaksi ja merkittävästi houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi kuin velkaantuminen. Uhka kasvavasta lainataakasta laskisi todennäköisesti opintuen käyttöastetta entisestään ja lisäisi opiskeluaikaista työssäkäyntiä opintojen kustannuksella.

“Halutaanko koko opintotukijärjestelmä ajaa alas?” ihmettelevät puheenjohtajat Mikko Valtonen (SAMOK) ja Marina Lampinen (SYL).

Valtiontaloudellisesta näkökulmasta korkeakoulututkintojen suuri määrä korreloi bruttokansantuotteen kasvun kanssa. Vahvasti lainapainotteisuuteen perustuva opintotuki eriyttäisi toisen ja korkea-asteen tuet toisistaan. Mikäli korkeakouluopiskelijoiden opintotuki muutetaan lainapainotteiseksi, on todellinen uhka se, että nuorten mahdollisuudet hakeutua korkeakouluhin heikkenevät. Lisäksi toisen ja korkea-asteen tukijärjestelmien eriytyminen heikentää osaltaan saumatonta siirtymistä koulutusasteelta toiselle. Suomalaiset opiskelijat aloittavat tälläkin hetkellä korkea-asteen opinnot verrattain myöhään. Rakentamalla uusia esteitä korkeakoulutukseen hakeutumiseen, eivät työurat ainakaan pitene.

“On myös täysin vastuutonta, etteivät työmarkkinajärjestöt kyenneet tuomaan ratkaisuja työurapakettiin. Ratkaisujen puute työurien keski- ja loppupään toimenpiteistä kohdistaa kaiken paineen työurien alkupäähän. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tämä on täysin kestämätöntä. Työmarkkinajärjestöt tuntuvat täysin unohtaneen nuoret, tulevaisuuden työntekijät, joiden harteille taakka tästäkin lankeaa”, SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen summaa viime viikkojen työurakeskusteluja.

“Näyttää siltä, että opintotuen kiristyksiä pidetään poliittisesti helppona keinona työurien pidentämiseen. Kiristysten vaikutus opintoaikojen lyhenemiseen on kuitenkin varsin rajallinen. Valmistumista voidaan nopeuttaa tehokkaimmin tarjoamalla mahdollisuudet sujuvaan ja tuettuun opiskeluun, näin ei nyt kaikkialla ole”, SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen sanoo.

Lisätietoja:

SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen, mikko.valtonen@samok.fi, 050 389 1000

SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen, marina.lampinen@syl.fi, 044 906 5007


SAMOKin asiantuntija (opintososiaaliset etuudet) Antti Hallia, antti.hallia@samok.fi, 050 389 1011

SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233


www.syl.fi
www.samok.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.