SYL jätti eriävän mielipiteen OKM:n jatkuvan oppimisen työryhmän väliraporttiin

Tiedote 2.5.

Julkaisuvapaa heti

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama jatkuvan oppimisen työryhmä on antanut väliraportin, jossa on laadittu kuvaus jatkuvan oppimisen toimintamallista ja periaatteista. Työryhmä katsoo, että sen ehdottamien viiden toimenpiteen lisäksi jatkuvan oppimisen rahoitusta on uudistettava. Työryhmä ei tee ehdotusta käyttöönotettavasta rahoitusmallista tai malleista, mutta väliraportin liitteessä tarkastellaan eräitä rahoituksen kehittämisen lähestymistapoja, niihin liittyviä näkökohtia ja keskinäisiä riippuvuuksia sekä mahdollisia vaikutuksia.

Työryhmä katsoo, että sen ehdottamien viiden toimenpiteen lisäksi jatkuvan oppimisen rahoitusta on uudistettava. Työryhmä on työssään tarkastellut erilaisia lähestymistapoja jatkuvaan oppimiseen ja sen rahoitusmalleihin, niiden kehittämiseen ja toteuttamistapoihin, mutta työryhmälle annetussa aikaraamissa niiden käsittelyä ei ole ehditty tehdä kovinkaan syvällisesti tai analyyttisesti.

Koska huomio raportissa kiinnittyy helposti tarkasteltuihin rahoitusmalleihin, on niitä käsiteltäessä muotoiluun syytä kiinnittää erityistä huomiota. Vaikka työryhmä ei itse teekään ehdotusta käyttöön otettavasta rahoitusmallista tai malleista, SYL ei voi kannattaa toisen tutkinnon maksullisuutta aitona vaihtoehtona elinikäisen oppimisen ratkaisuissa.

SYL katsoo, että toisen tutkinnon maksullisuus ei edistä, vaan luo esteitä elinikäiselle oppimiselle. Tämä tulisi ilmaista selkeästi raportissa. Tällaista tarkennusta ei kuitenkaan raporttiin lisätty, minkä vuoksi SYL ei näe, että liitteessä esitetyt mallit heijastaisivat sen ajattelua jatkuvan oppimisen rahoituksen mahdollisuuksista.

Lisäksi SYL haluaa muistuttaa, että maksuton tutkintokoulutus nauttii laajaa kannatusta Suomessa – myös poliittisten puolueiden piirissä. Siksi SYL pitää erikoisena, että raportissa toisen tutkinnon maksullisuus kuitenkin edelleen nähdään mahdollisuutena, vaikka sen eteneminen ei ole jatkuvan oppimisen tavoitteiden kannalta järkevää, saati poliittisesti realistista.

 

Lisätietoja:

 

SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen, p. 044 906 5007, sanni.lehtinen@syl.fi

SYL:n pääsihteeri Eero Manninen, p. 045 631 7145, eero.manninen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.