SYL kannattaa opiskelija-asumisen lisäämistä ja ilmastotoimia lausunnossa asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta

Eduskunann ympäristövaliokunnassa on parhaillaan käsittelyssä selonteko asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta vuosille 2021-2028. Suomen ylioppilaskuntien liitto esitti tänään valiokunnalle kirjallisen lausuntonsa ja osallistui valiokunnan järjestämään asiantuntijakuulemiseen.

Asiantuntijakuulemista valiokunnassa oli antamassa sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto.

Lausunnossaan SYL kannatti selonteossa esitettyä tavoitetta nostaa opiskelija-asuminen korkeakouluopiskelijoiden yleisimmäksi asumismuodoksi. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin poliittisia toimenpiteitä ja opiskelija-asumisen houkuttelevuuden ja laadun varmistamista. Opiskelija-asuminen lisääntyy vain, jos se on edullinen ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaava vaihtoehto.

Opiskelija-asumisella on merkittävä vaikutus opiskelijoiden toimeentulolle, sillä kohtuuhintaiset opiskelija-asunnot ovat vuokratasoltaan noin 35 % vapaarahoitteisia edullisempia. Asumiskustannukset taas voivat muodostaa jopa 60 % opiskelijan kuukausimenoista, joten ero on todella tuntuva.

Opiskelijoiden tiukkaan toimeentuloon liittyy myös Voimakas opintolainakannan kasvu viime vuosina, jonka SYL myös toi lausunnossaan valiokunnan tietoon. Tulevina vuosina merkittävällä osalla valmistuvista on lainaa yli 20 000 euroa. Kasvava lainataakka saattaa muodostua korkeasti koulutettujen asuntohaaveita rajoittavaksi tekijäksi, jos se estää riittävän asuntolainan saamista.

Selontekoon sisältyi myös vahva ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden painotus, josta SYL kiitti selonteon valmistelijoita. Opiskelija-asumisessa kestävien ratkaisujen mahdollistamiseksi on myös paljon tehtävää, kuten energiatuen käytön laajentaminen sekä korjauksiin varautumisen parempi mahdollistaminen.

SYL kiinnitti huomiota myös opiskelijoiden asunnottomuuteen, joka on onneksi useimmiten lyhytaikaista, mutta valitettavasti yllättävän yleistä. Useimmiten opiskelijoiden asunnon saamisen ongelmat liittyvät opiskelija-asuntojen kysyntäpiikkeihin ja yllättäviin olosuhteiden muutoksiin, jolloin asunnon saaminen saattaa pitkittyä.

SYL kiittää valiokuntaa mahdollisuudesta asiantuntijalausunnon esittämiseen.

SYL:n lausunto asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.