SYL: Kestävä sosiaaliturvauudistus vaatii vahvemman nuorten edustuksen

Kannanotto

14.2.2020 

 

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi tarkoittaa sitä, että kansalaiset osallistuvat heidän elämäänsä vaikuttavien muutosten valmisteluun. Nyt opiskelijat ovat jäämässä paitsioon sosiaaliturvan uudistuksen valmistelussa. Opiskelijoiden etuuksia on möyhennetty vuosien varrella ja nykyinen tuki ei vastaa opintojen aikaisen elämisen tarpeita. 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on nimetty osaksi sosiaaliturvauudistuksen komiteaa, mistä SYL iloitsee. Kuitenkin opiskelijoiden etuuksia käsittelevästä alaryhmästä on jätetty opiskelijoiden edustus pois. Kestävä uudistus voidaan toteuttaa vain huomioimalla tulevien opiskelijasukupolvien tarpeet. SYL vaatii, että opiskelijat ovat etuuksineen keskeinen osa sosiaaliturvan uudistamistyötä. 

Hallitusohjelma linjaa, että sosiaaliturvan uudistamistyössä selvitetään etuuksien lainsäädännön yhtenäistämistä. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös opiskeluun liittyviä etuuksia. Tämän lisäksi asumistukea halutaan kehittää yksilöllisempään suuntaan ja selvitetään yhteisasumisen tulkinnan ongelmat ja korjaustarpeet. 

“Sosiaaliturvan piirissä on vuosittain yli 300 000 opintorahaa saavaa opiskelijaa, joista yli puolet opiskelevat korkeakouluissa. Tämä edustaa merkittävää osaa sosiaaliturvan saajista. Korkeakouluopiskelijoiden etuuksien tasoa ja ehtoja on muutettu useita kertoja viimeisten vuosien aikana ilman, että edellisten muutosten vaikutuksia on ehditty arvioida,” huomauttaa SYL:n puheenjohtaja Tapio Hautamäki

Keväällä valtaosa nykyistä hallituspuolueista linjasi, että opiskelijoiden etuuksiin tarvitaan tasokorotuksia ja opiskelijat otetaan osaksi sosiaaliturvan uudistamista. Nyt kun uudistamistyö käynnistyy, vaadimme toimia näiden linjausten toteuttamiseksi.

“Tällä hetkellä sosiaaliturvan uudistamisen komitealle on tulossa velvoite kuulla opiskelijoita asiantuntijoina. Kuulemisvelvoite jättää opiskelijat kuitenkin paitsioon itse päätöksenteosta. Uudistamisen pitää olla tulevaisuuden käyttäjien tarpeiden näköinen. Tämä onnistuu vain niin, että opiskelijat ovat aidosti mukana uudistuksen valmistelussa,” linjaa SYL:n hallituksen jäsen Paavo Antikainen

 

Lisätietoja: 

Tapio Hautamäki, puheenjohtaja

044 906 5007, tapio.hautamaki@syl.fi

Paavo Antikainen, hallituksen jäsen

044 906 5004, paavo.antikainen@syl.fi

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.