SYL: Koulutuksellinen tasa-arvo voi olla hallituksen suurin saavutus

Kannanotto 25.1.2013

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vetoaa maan hallitukseen, jotta se ottaisi koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen yhdeksi kärkiteemoistaan. Hallituksella on parhaillaan käsittelyssä strategia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi. Älkää vesittäkö strategialuonnosta, on SYL:n toive.

”Koulutus on yksi parhaita keinoja ehkäistä syrjäytymistä, pidentää työuria ja varmistaa kaikkien pääsy heitä itseään kiinnostavalle työuralle. Kaikilla ei kuitenkaan ole tasa-arvoisia lähtökohtia koulutukseen. Sekä Suomen tulevaisuuden että yksilöiden oikeuksien vuoksi on olennaista tukea niitä, jotka jostain syystä lähtevät heikommin eväin opintielleen”, SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen muistuttaa.

Vaikka suomalainen koulutus on kansainvälisesti katsottuna yhdenvertaista, on meilläkin ongelmia koulutuksellisessa tasa-arvossa. Koulutus ja kouluttamattomuus periytyvät sukupolvelta toiselle.

Suomalainen työelämä on eurooppalaisittain hyvin sukupuolittunut. Tämä segregaatio syntyy jo koulutuksen aikana. Lisäksi on useita ryhmiä, kuten maahanmuuttajataustaiset nuoret ja erilaiset oppijat, joiden osallistuminen koulutukseen on selvästi vähäisempää kuin heidän väestöosuutensa antaisi odottaa.

”SYL pitää välttämättömänä, että koulutuksen periytyvyyteen ja sukupuolittuneeseen segregaatioon puututaan ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien koulutusmahdollisuuksia parannetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt hyvää työtä valmistellessaan strategiaa koulutuksellisesta tasa-arvosta. Esimerkiksi erityisrahoitus sosioekonomisesti muita heikompien alueiden kouluille, oppimateriaalien sukupuolistereotypioiden vähentäminen, koulutuksen saavutettavuuden parantaminen sekä oppivelvollisuuden pidentäminen ovat kaikki toteuttamiskelpoisia keinoja”, listaa SYL:n hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Aino-Kaisa Manninen.

”Suomessa puhutaan paljon työurien pidentämisestä. Jotta työurat kokonaisuudessaan pitenevät, pitää koko väestön päästä kiinni työelämään. Tässä koulutuksellinen tasa-arvo on avainasemassa. Tämä vaatii maksutonta koulutusta ja kaikille kohdennettua tukemista, kuten riittävää opintotukea. Lisäksi tarvitaan asennemuutosta ja rakenteellisia uudistuksia. Koko koulutuskentän päättäjistä yksittäisiin opettajiin asti on sitouduttava koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen”, kiteyttää Lampinen SYL:n viestin.

 

Lisätiedot:
puheenjohtaja Marina Lampinen, p. 044 906 5007, marina.lampinen(at)syl.fi
hallituksen jäsen Aino-Kaisa Manninen, p. 044 906 5006, aino-kaisa.manninen(at)syl.fi

Mikä meininki? facebook.com/SYL.FIN
Seuraa SYL:oa! twitter.com/SYL_FIN

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.