SYL: Kuntavaaleista nykyaikaisen kansalaisyhteiskunnan nousuun

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja koko ylioppilasliike valmistautuu vauhdilla tulevan syksyn kuntavaaleihin. Kunnallisvaalit ovat lähidemokratian toteutumisen osalta tärkeimmät vaalit ja siksi erityisen merkittävät myös opiskelijoille, kuntiensa nuorelle potentiaalille!

Lähidemokratia ei saa enää jäädä ainoastaan hankkeeksi hankkeiden joukossa vaan kuntalaisten todellista osallisuutta päätöksentekoon tulee kasvattaa entistä enemmän. Vaikka kunnissa on jo nyt erilaisia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, tulisi erityisesti kolmannen sektorin järjestöjä hyödyntää entistä enemmän silloin, kun suunnitellaan kaupungin eri alueiden toimintaa ja asumisviihtyvyyttä lisääviä palveluita ja tapahtumia. Myös yksittäisten toimijoiden rooli myönteisen muutoksen aikaansaamisessa on tärkeää. SYL kannustaakin kunnallisvaaliehdokkaita ennakkoluulottomaan ja innostavaan vaalityöhön vireämpien kuntien, kaupunkien ja kaupunginosien puolesta.

Kaupunkien tulee tukea ja luoda entistä enemmän mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuudelle, tukemalla esimerkiksi heidän itse lanseeraamiaan ja järjestämiään kaupunkitapahtumia. Tutustuminen naapurustoon luo viihtyvyyttä ja luottamusta omaan asuinalueeseen vähentäen parhaimmillaan kaupunkialueiden eriarvoistumista.

“Vaikeaselkoiset käytännöt passivoivat kuntalaisia. Ylenmääräistä byrokratiaa tulee karsia ja näin luoda entistä parempia edellytyksiä asukkaiden aktiivisuudelle. Toki tapahtumien järjestämiseen liittyy yhteisiä sääntöjä, mutta niistä pitää saada tietoa helposti. Hyvä lähtökohta olisi, että kuntalainen saa kaiken aktiiviseen osallistumiseen tarvitsemansa tiedon yhdeltä luukulta. Viihtyvyyttä lisää yleisen aktiivisuuden salliva kaupunki-ilmapiiri”, SYL:n varapuheenjohtaja Marina Lampinen sanoo.

Kaupunginosa- ja kuntalaistoiminta tulisi nähdä mahdollisuutena 2010-luvun uudenlaiseen kansalaisyhteiskuntaan. Aikaisemmin suomalainen kansalaisyhteiskunta luotiin vapaapalokuntien, urheiluseurojen, nuorisoseurojen ja työväenyhdistysten kautta. SYL haluaa että kolmannen sektorin ja kuntien välisellä yhteistyöllä kansalaisyhteiskunnan ohjelmisto päivitetään uuteen malliin ja parannetaan näin ihmisten jokapäiväistä elämää. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan suosiminen on avain myös sosiaalisesti hyvinvoivaan kaupunkiin.

Ylioppilaskunnat ympäri Suomen ovat kuluneen vuoden aikana lanseeranneet omia teemojaan kuntavaaleja varten. Teemoista esille nousevat joukkoliikenne- ja asumisteemojen lisäksi asumisviihtyvyyteen, yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin liittyvät teemat.

“Tampereella opiskelijat haluavat laajentaa kaupungin mainetta ihmisten ja kulttuurin kaupunkina. Tämän vuoksi olemme perustaneet Ryhmä 35 000, joka kokoaa Tampereen korkeakouluopiskelijat yhteen. Oulussa visioimme uudesta Oulusta vuonna 2025, jolloin Oulu tunnetaan muun muassa palveluistaan ja uusista raideyhteyksistä kaupungin sisällä.” Omia kuntavaaliohjelmiaan avaavat Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Vilhartti Hanhilahti ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan Sampo Rissanen.

”Haluamme nostaa kuntavaaleissa ihmisiä lähellä olevat asiat esille. Joka kerta riittää puhetta kunnan talousvaikeuksista ja monesti myös sellaisista asioista joihin ei valtuusto voi edes vaikuttaa. Opiskelijat tahtovat näissä vaaleissa puhua myös asukkaista, lapsista ja nuorista, asuinalueiden viihtyvyydestä, palveluista ja siitä kuinka voimme tavata naapureitamme”, toteaa SYL:n varapuheenjohtaja Marina
Lampinen.

Kuntavaalit 2012 on SYL:n yksi tämän vuoden kärkiteemoista. Liitto tähtää yhdessä ylioppilaskuntien kanssa vaaleihin teemalla ”Kaupunki – Opiskelijan koti!”

Lisätietoja:
Marina Lampinen, SYL:n varapuheenjohtaja, 044 906 5005
Ville Impiö, SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri, p. 041 515 2233

Eri ylioppilaskuntien paikalliset kuntavaaliohjelmat löytyvät ylioppilaskuntien omilta nettisivuilta.
http://www.ayy.fi
http://abo.fi/karen
http://www.hyy.helsinki.fi
http://www.isyy.fi
http://www.jyy.fi
http://www.kuva.fi
http://www.lyy.fi
http://http://www.jokakymmenes.fi/
http://www.oyy.fi
http://say.siba.fi
http://www.snelmann-korkeakoulunylioppilaskunta.fi
http://www.shsweb.fi
http://www.tut.fi/ttyy
http://www.tamy.fi
http://www.teak.fi/ylioppilaskunta
http://www.tyy.fi
http://www.vyy.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.