SYL lausui ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen asetusten muuttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) lausui perjantaina 1.3. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta. Muutoksilla ehdotetaan avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksujen nostamista 45 euroon opintopisteeltä. Yliopistoille myös ehdotetaan lisättäväksi opiskeluoikeuteen myönnettävän lisäajan hakemista koskeva 50 euron suuruinen maksu. Lisäksi lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnin jälkeistä ns. uudelleenkirjautumismaksua ehdotetaan korotettavaksi 35 eurosta 50 euroon.

SYL vastustaa esitetyn lisäaikamaksun asettamista yliopistoihin sekä uudelleenkirjautumismaksun korottamista, sillä pidämme maksujen lisäämistä yliopisto-opiskelijoille perusteettomana. Lisäaikamaksua perustellaan yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välistä tasa-arvoa lisäävänä toimenpiteenä, sillä tämänkaltainen maksu on jo käytössä ammattikorkeakouluissa.

SYLin näkemys on, että kahta opiskelijaryhmää ei tulisi tasa-arvoistaa keskenään heikentämällä toisen ryhmän asemaa. Sen sijaan SYL ehdottaa, että esityksen mukaiset perusteettomat maksut poistetaan myös ammattikorkeakouluista. On lisäksi ongelmallista, ettei esitysluonnoksessa käsitellä lisäaikamaksun käyttöönoton taustoja ja vaikutuksia ammattikorkeakouluissa tai tarjota ehdotetusta toimenpiteestä vaikutusarviota.

Lisää perusteluja sille, miksi maksujen korottaminen on epätoivottua, voi lukea SYLin lausunnosta. Lausuntoon pääsee tästä linkistä, ja se on myös lausuntopalvelussa.

Lisätietoja:

Heidi Rättyä
Koulutuspolitiikan asiantuntija
041 515 2231
heidi.rattya@syl.fi

Tyvärr finns detta utlåtande bara på finska.
Unfortunately, this statement is only available in Finnish.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.