SYL lausui asumisesta vuoden 2018 budjetissa

SYL lausui vuoden 2018 budjetin asumisasioista valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle. SYL korosti lausunnossaan kohtuuhintaisen asumisen tärkeyttä opiskelijoille ja kannusti valtiota pitkäjänteiseen ja kestävään asuntopolitiikkaan.

Opiskelijoista vain reilu neljännes asuu opiskelija-asunnoissa. Siksi on välttämätöntä sekä mahdollistaa uusien opiskelija-asuntojen rakentaminen että varmistaa yleisten vuokramarkkinoiden toimivuus. SYL pitää ensi vuodelle esitettyä 34 000 uuden asunnon rakentamistavoitetta riittämättömänä.

Opiskelija-asuntojen rakentamisessa korostuu erityisryhmien investointiavustuksen myöntövaltuuden riittävyys. Vuodelle 2018 myöntövaltuutta esitetään vähennettäväksi kuluvaan vuoteen verrattuna. Taustalla on se, että muiden tukiluokkien – asunnot mm. vanhuksille ja vammaisille – rakennushankkeita ei ole kesken olevan sote-uudistuksen vuoksi käynnistetty yhtä paljon kuin aiempina vuosina. Mikäli tämä tilanne jatkuu ensi vuonnakin, voi esitetty 105 miljoonaa riittää. SYL kuitenkin painotti lausunnossaan, että myöntövaltuutta pitää kasvattaa vuoden 2018 aikana, mikäli asuntoja aletaan rakentaa oletettua enemmän. Opiskelija-asuntokohteiden tulee saada niiden tarvitsema investointiavustus eikä eri erityisryhmiä saa toisaalta laittaa kilpailemaan keskenään avustusmäärärahoista.

Kestävän asuntopolitiikan turvaamiseksi SYL muistutti lausunnossaan, että opiskelija-asuntojen investointiavustusprosentti tulisi nostaa 20:een. Tämä lisäisi opiskelija-asuntojen määrää ja näin vähentäisi painetta yleisillä vuokramarkkinoilla. SYL toi esiin myös sen, että parhaillaan lausuntokierroksella oleva esitys yleisen asumistuen muutoksista olisi paitsi opiskelijoiden toimeentulon kannalta myös asumispoliittisesti typerä. Esitetty osa-asunnon normi kannustaisi opiskelijoita luopumaan kimppakämpistä ja pienistä asunnoista ja näin lisäisi entisestään kilpailua yksiöistä ja pienistä kaksioista, joista on jo nyt pulaa suurissa kaupungeissa.

Sini Terävä
sosiaalipolitiikan asiantuntija

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.