SYL lausui asumistuen leikkauksista

SYL jätti 16.11.2023 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon Orpon hallituksen asumistukileikkauksista.

Valiokunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys HE 74/2023 muuttaa yleisen asumistuen laskentakaavoja ja parametreja niin, että niistä seuraa noin 380 miljoonan euron menosäästö valtiolle. Näistä leikkauksista opiskelijoihin kohdistuu noin 127-146 miljoonan euron osuus. Opiskelijaruokakuntien saama kuukausittainen asumistuki tulee alenemaan noin 76 eurolla muutosten seurauksena.

Asumistuen korvausprosenttia aiotaan alentaa 80 prosentista 70 prosenttiin asumismenoista, 300 euron ansiotulovähennys poistaa, perusomavastuun kerrointa korottaa 0,42:sta 0,5:een ja Helsingin kattava kuntryhmä 1 poistaa. Lisäksi tuen maksaminen omistusasuhtoihin lopetetaan. Nämä leikkaukset leikkaavat jokaisen asumistuen saajan asumistukea vähintään 12,5 prosenttia ja useimmilla tätäkin huomattavasti enemmän. Enimmillään leikkas on noin 180 euroa yksinasuvalla helsinkiläisellä opiskelijalla, joka tienaa noin 1100-2100 euroa ansiotuloja kuukaudessa.

SYL vastustaa erityisesti kaikkein pienituloisimpiin opiskelijoihin kohdistuvaa asumistuen leikkausta, sillä se on suhteellisesti heidän kohdallaan kaikkein suurin ja leikkaus tehdään ennestään pienistä etuustuloista. Tähän ryhmään kuuluu suuri joukko osaopiskelukykyisiä, perheellisiä ja muita opiskelijoita, joilla ei ole resursseja täydentää toimeentuloaan opintojen ohella. Tämän vuoksi SYL on ehdottanut erityisesti asumistuen korvausprosentin alentamise perumista ja Helsinki-kuntaryhmän säilyttämistä, jotta näiden opiskelijoiden toimeentulo ei heikkenisi.

Asumistuen leikkauksilla tulee olemana lisäksi kielteinen vaikutus päätoimisen opiskelun mahdollisuuksiin ja lisäksi se nostaa kynnystä opintojen aloittamiselle, kun opintojen aikainen etuustaso muuttuu entistä heikommaski. Tätä kautta SYL katsoo, että asumistuen heikennykset ovat vakavalla tavalla ristiriidassa valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden, kuten osaamistason nostamisen ja opintoaikojen lyhentämisen kanssa.

SYL toi tässäkin lausunnossaan valiokunnalle tiedoksi, miten suuri ja seurauksiltaan vakava Orpon hallituksen opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuva leikkauksien kokonaisuus on. Leikkaukset heikentävät päätoimisen opiskelijan etuuksien ostovoimaa noin 100-150 eurolla vaalikauden aikana. Tämä tulee johtamaan opiskelijoiden velkaantumisen voimakkaaseen lisääntymiseen, mikä saattaa myhentää tai estää valmistuvien nuorten mahdollisuutta esimerkiksi asunnon hankkimiseen ja perheen perustamiseen.

Lue koko lausunto täältä:

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asumistuen leikkauksista

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.