SYL lausui asumistuki- ja indeksileikkauksista

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL jätti tällä viikolla lausunnot asumistuen leikkauksia, sosiaalietuuksien indeksijäädytyksiä sekä lapsilisämuutoksia koskevista lakiluonnoksista sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lausunnoissa todetaan, että opiskelijoiden sosiaalietuuksiin tehtävät heikennykset on opiskelijoiden ennestään tiukkaan toimeentuloon suhteellisen suuria. Asumistuen leikkaukset tarkoittavat etuuksien heikkenemistä 6,6-9,6 prosentilla ja indeksijäädytykset korkeintaan 10,2 prosentilla vuoteen 2027 mennessä.

Leikkaukset tulevat johtamaan opiskelijoiden velkaantumisen lisääntymiseen entisestään sekä työnteon lisääntymiseen opiskelun kustannuksella. Asumistuen leikkauksia koskeva lausunto sisältää toisen ja korkea-asteen opiskeloita edustavien liittojen SYLin, SAMOKin, OSKUn, SAKKIn, SLL:n ja FFS:n yhteisen lausuman siitä, miten vakavasti opiskelijoiden toimeentulon leikkaukset heikentävät päätoimisen opiskelun mahdollisuutta ja nostavat opiskelijaksi ryhtymisen kynnystä.

Lapsilisiin tehtäviin muutoksin SYLillä ei ollut yksityiskohtaista kantaa. Sen sijaan lausunnossa tuotiin esiin korkeakouluopiskelijoiden näkökulmia aiheeseen.

Lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi-sivustolta kokonaisuudessaan:

SYLin lausunto asumistukialin muuttamisesta

SYLin lausunto indeksijäädytyksistä ja lapsilisien muutoksista

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.