SYL lausui esityksestä korkeakoulujen uusiksi rahoitusmalleiksi

Suomen ylioppilaskuntien liitto lausui 17.12. esityksestä korkeakoulujen rahoitusmalleiksi eli korkeakouluille jaettavan rahoituksen jakamisen periaatteista.

Uusia rahoitusmalleja on työstetty osana Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -hanketta koko syksyn ajan, ja SYL on ollut aktiivisesti mukana valmistelevissa työryhmissä. SYL ja SAMOK ovat aiemmin ottaneet asiaan kantaa täällä: https://syl.fi/korkeakouluopiskelijat-rahoitusmallien-on-tehotuotannon-sijaan-katsottava-tulevaisuuteen/

SYL:n mielestä rahoitusmalliesityksen positiivisimpia elementtejä on opiskelijapalautteen säilyminen indikaattorina sekä uuden laadullista työllistymistä mittaavan uraseurantaan pohjautuvan indikaattorin luominen. Hyvää on myös strategiarahoituksen pohjaaminen nykyistä mallia enemmän korkeakoulujen omiin strategisiin tavoitteisiin.

Nykyinenkin malli palkitsee suoritetuista tutkinnoista, mutta uudessa mallissa esitetään, että tutkinnoista saatavaan rahoitukseen vaikuttaisi useampi kerroin. SYL on huolissaan valmistumisajasta riippuvasta kertoimesta sekä kertoimesta, joka pienentäisi toisesta samantasoisesta tutkinnosta saatavaa rahoitusta. Valmistumisaikakerroin saattaa vakavasti vaikeuttaa opiskelijoiden mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rajata esimerkiksi sivuaineiden opiskelua. Toisen tutkinnon kerroin heikentää mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, kun tavoitteen pitäisi olla toisensuuntainen.

SYL toivoo, että rahoitusmalli asettaisi enemmän kannusteita korkeakoulujen väliselle yhteistyölle, joka voisi toteutua esimerkiksi alustamaisen opiskelun muodossa. SYL:n mielestä rahoitusmallia tulisi yleisesti suunnata pois erittäin vahvasta tulosperustaisuudesta ja viedä mallia yksinkertaisempaan ja selkeämpään suuntaan. Nykyinen malli on monine kertoimineen monimutkainen ja vaikutusten hahmottaminen on osittain epäintuitiivista. SYL toivoo rahoitusmallilta vakautta ja perusrahoituksesta ennakoitavaa, sillä näin taataan parhaiten yliopistojen toimintamahdollisuudet ja sujuva opiskelu.

Lue koko lausunto täältä: https://syl.fi/ylioppilaskunnille/materiaalipankki/ (Nimellä “Lausunto korkeakoulujen uudesta rahoitusmallista syksy 2018”)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.