SYL lausui esityksestä lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle lasten ja nuorten terapiatakuun luonnoksesta. Terapiatakuuta ollaan toteuttamassa hallituksen esityksen mukaan alle 23-vuotiaille lapsille ja nuorille erilaisina lyhytterapiapalveluina ja niihin liittyvällä 28 vuorokauden aikarajalla 1.5.2025 alkaen. Esityksellä tiukennettaisiin merkittävästi lyhytterapiaa sisältävän hoidon aloitusaikaa nykyisestä kolmesta kuukaudesta.

SYL oli tyytyväinen pitkään esittämänsä terapiatakuun toteutumiseen, mutta esitti samalla pettymyksensä takuulle kaavailtuun alle 23-vuotiaiden ikärajaan, jota pidimme aivan liian kapeana. Esitimme terapiatakuun ulottamisesta koskemaan yleisesti nuorisolakia mukaillen alle 29-vuotiaita nuoria. Luonnoksessa esitetty ikärajaus jättäisi esimerkiksi noin kolme neljäsosaa korkeakouluopiskelijoista takuun ulottumattomiin.

Esitimme lisäksi, että jokainen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon piirissä oleva olisi oikeutettu iästään riippumatta terapiatakuun palveluihin. Koronakriisin myötä entisestään syventynyt kansallinen mielenterveyden kriisi tarvitsisi SYLin mukaan nyt mahdollisimman laajasti opiskelijoita tukevien hoitomuotojen kehittämistä ja toteuttamista. Terapiatakuun ohella myös mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisyynolisi panostettava kaikilla hoidon portailla.

Näkemyksemme mukaan Suomella ei ole varaa jättää yhtään ylimääräistä nuorta ikäluokkaa ja korkeakouluopiskelijaa ilman terapiatakuun tuomaa tukea, mikäli heidät halutaan pitää opintojen, työn ja muun hyvinvoivan elämän syrjässä kiinni.

Esitettyä 28 vuorokauden hoidon aloituksen aikarajaa tulisi myös vähintäänkin selvittää tiukennettavaksi myöhemmin esimerkiksi 14 vuorokauteen. SYLin näkemyksen mukaan on koko yhteiskunnan eduksi, että panostamme mahdollisimman nopeaan hoidon alkamiseen.

SYL kiinnitti myös huomiota yhdenvertaisten palveluiden varmistamiseen YTHS:n piirissä ja hyvinvointialueilla. Muutoin on vaarana, että YTHS:n ja hyvinvointialueiden terapiatakuun palvelut voivat muotoutua eri sisältöisiksi ja -tasoisiksi. Myös tulevaa hoitotakuun löyhennystä tulee tarkasteltava osana takuuta.

Esitimme myös selvitettävän tiukempaa sääntelyä hyvinvointialueille, mikä velvoittaisi niitä onnistumaan nykyistä paremmin asiakkaiden vastaanottamisessa perusterveydenhuollosta mielenterveyden erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin.

SYL edellytti lausunnossaan myös vaikutusarvioiden täsmentämistä liittyen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuun.

Terapiatakuun tuomasta 2,4 miljoonan kustannuksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tulisi opiskelijoiden maksettavaksi ensi vuonna noin 0,6 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi SYLin laskelmien mukaan opiskelijoille terveydenhoitomaksun osalta alle 2,40 euron korotusta lukuvuodessa, ei noin 2,40 euroa per lukukausi, kuten esityksessä oli todettu. On myös huomioitava, että vaikutusarvio tarkentuu ensi vuoden opiskelijamäärien arvioiden päivittyessä.

SYLin lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisätietoja:

Henri Kontkin
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
Opiskelijan hyvinvointi, terveydenhuolto, yhdenvertaisuus
henri.kontkin@syl.fi, 040 413 4411

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.