SYL lausui hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta (VN/24628/2023-SM-2).

SYL katsoo, että niin pakolaisten kuin turvapaikanhakijoidenkin tulee voida jatkaa opintojaan Suomessa, ja että turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia hakeutua korkeakoulutukseen tulee tukea. Koulutusjärjestelmässä tulisi SYLin näkemyksen mukaan ottaa paremmin huomioon kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat ja ihmisoikeusloukkausten uhriksi joutuneet opiskelijat, ja heitä varten on luotava myös uusia, täydentäviä opiskeluperusteisia maahantulon väyliä.

SYL ei yleisesti ottaen pidä hallituksen esitystä kannatettavana, sillä se rajoittaisi merkittävästi turvapaikkaprosessissa olevien opiskelijoiden oikeuksia ja poistaisi heiltä mahdollisuudet kotoutua ja integroitua Suomeen. SYL erityisesti kiinnittää huomionsa siihen, että nykyiset tiukennukset eivät riittävällä tavalla huomioi opiskelijoiden moninaista tilannetta ja esimerkiksi inhimillisestä virheestä johtuvia ongelmia oleskelulupaprosesseissa. Katsomme, että ulkomaalaislakia uudistettaessa tulisi keskittyä mahdollisimman sujuvan maahanmuuttokokemuksen varmistamiseen, sekä siihen, että kansainväliset osaajat voisivat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille riippumatta alkuperäisestä maahantulon syystä. Katsomme tällaisten toimien olevan välttämättömiä myös Suomen talouden ja väestön ikääntymisen näkökulmasta.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta tai tästä.

Lisätietoja:

Yuri Birjulin
Kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija
yuri.birjulin@syl.fi
040 0174913

Tyvärr finns detta remissvar bara på finska.
Unfortunately, this statement is available only in Finnish.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.