SYL lausui hallituksen esityksestä yliopistolain muuttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) lausui maanantaina 29.1. hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Hallitus esittää muun muassa EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen korottamista.

SYL näkee, että esitysluonnos on kokonaisuudessaan ristiriidassa Suomen tavoitteiden kanssa kolminkertaistaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja saada 75 % heistä työllistymään opintojensa jälkeen Suomeen. SYL on huolissaan, että voimaan tullessaan laki tulee heikentämään Suomen korkeakoulujen kansainvälistymistä ja rapauttaa yliopistojen rahoituspohjaa. Suuntana tulisi olla kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo- ja maksutaakan keventäminen, sillä se edesauttaisi heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

SYL myös esittää että lakimuutosten tullessa voimaan perustetaan seurantarymä, jossa on edustettuina korkeakoulujen hallinnosta ja kansainvälisyydestä vastaavaa henkilökuntaa, opiskelijajärjestöt sekä alan tutkijoita.

SYL arvioi, että uudistuksilla voi olla ei-toivottuja seurauksia, ja lakimuutosten seuraaminen ja arvioiminen sekä muuttaminen tarpeen mukaan on välttämätöntä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä tai lausuntopalvelusta.

Lisätietoja:

Heidi Rättyä
Koulutuspolitiikan asiantuntija
041 515 2231
heidi.rattya@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.