SYL lausui hoitotakuun päivityksestä: YTHS:n rahoituksen vastattava kiristyneen hoitotakuun vaatimuksiin

 

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) antoi kuluneella viikolla lausuntonsa kiireettömän perusterveydenhuollon hoitotakuun päivittämisestä. Varsinainen hallituksen esitys hoitotakuusta julkaistaan lähiaikoina. Hallitus aikoo esityksellään pitää voimassa 1.9.2023 voimaan tulleen 14 vuorokauden hoitotakuun eikä kiristää sitä 7 vuorokauteen vuoden 2024 marraskuussa. Hoitotakuu kiristyi syyskuun alussa merkittävästi aiemmin voimassa olleesta kolmesta kuukaudesta.

Hoitotakuun lisäkiristyksestä 7 vuorokauteen esitetään luovuttavan. Tavoitteena on näin vahvistaa julkista taloutta sekä turvata terveyspalveluihin pääsy kohtuullisessa ajassa huomioiden kuitenkin sosiaali- ja terveysalan vallitseva henkilöstöpula.

SYL kannattaa oikea-aikaista ja ennaltaehkäisyyn painottuvaa terveydenhuoltoa, mutta vallitsevan pitkittyneen sosiaali- ja terveysalan osaajapulan sekä jo nyt vaillinaisten YTHS:n resurssien takia seitsemän vuorokauden hoitotakuuseen ei ole näkemyksemme mukaan mahdollista yltää. Siksi suhtauduimme lausunnossamme myönteisesti esitykseen 14 vuorokauden enimmäisajassa pysymiseksi perusterveydenhuollon hoitotakuussa.

Henkilöstöpula heijastuu YTHS:n toimintaan esimerkiksi siten, ettei yleis- tai hammaslääkärin vastaanottoa ole mahdollista tarjota ajoissa jokaisella säätiön viidellä toiminta-alueella, vaikka YTHS onkin digitaalisten palveluiden suhteen edelläkävijä Suomessa.

SYL näkee myös riskinä, että tiukemman 7 vuorokauden hoitotakuun toteutumiseksi panostettaisiin vain ensimmäisen hoitokäynnin toteutumiseen. Näin hoidon jatkuvuus voisi kärsiä ja sisäiset hoitojonot pidentyä.

“Olemme huolissamme siitä, ettei juuri voimaan astunutta lievempääkään hoitotakuuta ole huomioitu riittävästi YTHS:n perusrahoituksessa. YTHS joutuu kamppailemaan uuden hoitotakuun vaatimusten, osaajapulan sekä yleisen kustannusten kasvun välillä. Säätiön resurssit näihin vastaamiseen ja laadukkaiden palveluiden toteuttamiseen ovat käymässä niukoiksi”, kuvaa SYLin hallituksen jäsen Sonja Naalisvaara.

Painetta YTHS:n toimintaan lisäävät myös sen toimintaan olennaisesti kuuluvat kausiluonteiset terveyspalveluiden kysyntäpiikit, joiden aikana hoitotakuun vaatimuksiin on kuitenkin päästävä. Piikit painottuvat etenkin kalenterivuoden alkuun sekä syksyyn, kun uudet opiskelijat aloittavat opintojaan eri puolilla Suomea. Painetta YTHS:n palveluihin lisää osaltaan myös opiskelijamäärien kasvu.

YTHS on panostanut vahvasti uudistuksiin, jotka parantavat terveyspalveluiden tuottavuutta ja tehokkuutta. Opiskelijoiden palveluntarve on kuitenkin kasvanut pandemian jälkeen ja esimerkiksi mielenterveysongelmien määrä ei todennäköisesti tule laskemaan ainakaan lähitulevaisuudessa. Hoitotakuu ja sen kiristyminen tuovat lisäksi osaltaan palveluiden tuottamiseen lisähaasteita, jotka SYL edellyttää jatkossa huomioitavan YTHS:n perusrahoituksen tasossa.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätietoja:

Sonja Naalisvaara
Hallituksen jäsen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
sonja.naalisvaara@syl.fi
044 906 5003

Henri Kontkin
Sosiaalipolitiikan asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto
henri.kontkin@syl.fi
040 413 4411

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.