SYL lausui jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto jätti lausunnon hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi. SYL kannattaa elinikäisen oppimisen lisäämistä, mutta peräänkuuluttaa koulutussektorin huomioimista ja riittäviä resursseja.

SYL kannattaa keinoja uudelleenkouluttautumisen lisäämiseksi ja osaamisen päivittämisen tukemiseksi.

SYL:n keskeinen huoli liittyy siihen kuinka koulutuksen järjestäjät on huomioitu sekä uuden keskuksen suunnitteluvaiheessa että myöhemmin keskuksen aloittaessa toimintansa. Koulutuksen tehtävä on muokata ja rakentaa yhteiskuntaa luoden samalla uudenlaista työllisyyttä. Koulutuksen järjestäjät ovat avainasemassa tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa, ja heidän osaamisensa päivittämisessä, eikä koulutuksen järjestäjiä tule näin ollen unohtaa vaan pikemminkin ottaa tiiviimmin osaksi keskuksen toimintaa. Palvelukeskuksen tulee osata ammentaa tätä osaamista, jota suomalainen koulutusjärjestelmä pitää sisällään.

Korkeakoulujen tehtävät ovat lisääntyneet samalla kun aloituspaikkoja ja tutkintotavoitteita on nostettu. SYL pitää erityisen tärkeänä, että jatkuvan oppimisen palvelukeskus ei heikennä tutkintokoulutuksen resursseja tai merkittävyyttä

Lue koko lausunto tästä (aukeaa uuteen ikkunaan)

 

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.