SYL lausui korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21338/2020

SYL:n lausunto korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) näkee, että sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema ja esittämä muutos opiskeluterveydenhuoltolakiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS):n tiedonsaantioikeuden varmistamiseksi on hyvin perusteltavissa siten, että se sekä vahvistaisi YTHS:n edellytyksiä palveluiden tosiasiallisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi että samalla turvaisi korkeakouluopiskelijoiden oikeuden heille kuuluviin opiskeluterveydenhuoltolain mukaisiin palveluihin.

On tarkoituksenmukaista, että YTHS:n edellytykset varmistaa opiskelijan oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin turvataan, sillä kyse on samalla myös opiskelijan oikeusturvan vahvistamisesta. SYL kannattaa opiskeluterveydenhuoltolain muuttamista esitetyllä tavalla siten, että tiedonsaantioikeus taataan Kelan lisäksi YTHS:lle.

Touko Niinimäki
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.