SYL lausui koulutuspoliittisesta selonteosta sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunta kuuli opiskelijajärjestöjen asiantuntijoita valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta.

Koulutuspoliittisessa selonteossa on paljon hyvää ja se tarjoaa suuntaviivat koulutuksen pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Valitettavasti edelleen selonteossa on unohtunut opiskelija ja opiskelijoiden hyvinvointi. Esitettyjen lukuisten tavoitteiden toteuttaminen tarkoittaa uusia tehtäviä myös yliopistoille ja niiden toteutumiseen on varattava riittävät resurssit.

Kuulemisessa SYL nosti esiin erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin, toimeentulon, mielenterveyden ja kansainvälistymisen teemoja. Selontekoon lisättyjä avauksia avoimen korkeakoulutuksen visiosta ja D-viisumin ulottamisesta koskemaan kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa SYL piti hyvinä.

SYL:n lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta

 

SYL:n aiempi lausunto koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle

Jani Kykkänen
Koulutuspolitiikan asiantuntija (korkeakoulujen rahoitus ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.