SYL lausui luonnoksesta valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) antoi lausuntonsa valtioneuvoston rasismin torjumiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävän toimenpideohjelman luonnoksen valmisteluun.

Esitimme, että liitto kutsuttaisiin jatkossakin pääministerin pyöreän pöydän vuotuisiin keskusteluihin ja siten korkeakouluopiskelijoiden ja kansainvälisten osaajien yhdenvertaisuuden kehittämiseen. SYL osallistui nyt lausuttavana olevan ohjelman valmisteluun pääministeri Orpon pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa (18.3.2024).

SYL esitti myös huolensa siitä, ettei kansainvälisiä opiskelijoita ja heidän asemaansa tunnisteta ja eritellä toimenpideohjelmassa haavoittuvassa asemassa olevana väestöryhmänä. Korkeakouluopiskelijat ovat tulevaisuuden rakentajia kielestä ja ulkonäöstä riippumatta ja on Suomen tulevaisuuden kannalta epäedullista, jos heidän työllistymisensä ja menestymisensä vaikeutuu rasismin ja syrjinnän vuoksi.

SYLin mukaan myös esimerkiksi ohjelmassa kuvattujen toimenpiteiden toteutukseen liittyviä aikamääreitä olisi syytä täsmentää. Nyt osassa toimenpiteistä on määräaikana tarkka kalenterivuosi kuten 2024, kun taas osassa toteutus on löyhemmin hallituskauden aikana (2024-2027) tapahtuvana.

SYL painotti myös, että anonyymiä rekrytointia olisi laajennettava valtionhallinnossa esitettyä painokkaammin. Pelkkä koulutusten järjestäminen valtion henkilöstöjohdolle ja -asiantuntijoille monimuotoisuudesta ja anonyymistä rekrytoinnista tai kannustaminen siihen kokeiluun ministeriöissä eivät riitä. Toimenpiteiden tulisi olla selkeästi kunnianhimoisempia.

Esitimme myös korkeakoulujen laatimiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin liittyvää päivitystiheyden säännöstä lisättäväksi toimenpideohjelmaan. Tällä hetkellä lakivelvoitteet eivät määritä korkeakoulujen yhdenvertaisuussuunnitelmien päivitystiheyttä. Ehdotimme säädettäväksi, että suunnitelmia tulisi päivittää vähintään joka kolmas vuosi.

SYL edellytti myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien velvoitteiden tiukentamista.
Suunnitelmissa tulisi muun muassa määritellä tarkemmin velvoite tarkastella säännöllisesti erilaisin kyselytutkimuksin tai muiden kartoitusten kautta korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden kohtaamaa rasismia, syrjintää tai muita yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa koettuja epäkohtia.

Koulutuksen järjestäjiä tulisi velvoittaa tarjoamaan matalan kynnyksen (myös anonyymin ilmoituksen mahdollistava) yhteydenottokanava yhdenvertaisuuteen liittyvien epäkohtien tai puutteiden nostamiseksi esille.

SYLin lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisätietoja

Henri Kontkin
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
Opiskelijan hyvinvointi, terveydenhuolto, yhdenvertaisuus
henri.kontkin@syl.fi
040 413 4411

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.