SYL lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle “Valmiina valintoihin. Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen”-raportista

SYL jakaa raportin valmistelijoiden kanssa huolensa siitä, että korkeakoulupaikkojen ja toisen asteen opinnot päättävien, korkeakoulutukseen haluavien nuorten välillä on selkeä kohtaanto-ongelma. SYL pitää ongelmallisena myös niin sanottua hakijasumaa varsinkin suosituimmissa hakukohteissa, erityisesti oikeus- ja lääketieteellisillä aloilla sekä kauppatieteissä. Pidämme myös ulkoaopettelua, pitkää valmistautumista tai valmennuskursseja edellyttäviä pääsykokeita osin tarpeettomina.

SYL ei kuitenkaan jaa näkemystään raportin valmistelijoiden kanssa siitä, että esitetyt keinot toisivat ratkaisun kuvattuihin ongelmiin. Vaikuttaa siltä, että raportin valmistelun lähtökohtana on ollut muutaman vetovoimaisimman alan ongelmat ja nyt nämä ongelmat yritetään ratkaista muuttamalla koko järjestelmää radikaalisti.  Pelkäämme, että hakupainealojen koulutuspaikat  tulevat kohdentumaan vain ylioppilaskirjoituksissa täydellisesti menestyneille hakijoille, joiden motivaatiota kyseiselle alalle ei kuitenkaan pystytä varmistamaan pelkkien ylioppilaskirjoitusten tuloksilla. Työryhmän esitys johtaa todennäköisesti ylioppilaskirjoitusten uusimiseen ja valmennuskurssitoiminnan siirtymiseen lukioaikaisiin opintoihin. SYL katsoo, että esitys epäonnistuu näin tavoitteessaan nopeuttaa korkeakouluihin siirtymistä. Samojen (hakupaine)alojen valtakunnalliset yhteisvalinnat ratkaisisivat ongelmia pääsykokeiden poistamista paremmin.

SYLn lausunto OKMlle ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä (ID 13275)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.