SYL lausui opintotuesta valtiovarainvaliokunnalle

Suomen ylioppilaskuntien liitto jätti keskiviikkona 8.11.2023 asiantuntijalausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2024 opintotukea koskevasta osuudesta. Jaostossa oli lisäksi kuultavana sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto.

SYL esitteli valiokunnalle näkemyksiä opintotuen Pohjoismaisesta vertailusta. Suomen opintotuki on muihin Pohjoismaihin verrattuna tasoltaan matala ja kestoltaan lyhyt. Opintotuen tulorajat ovat vertailukelpoiset. Opintolainan ehdot ovat suhteessa heikot muihin pohjoismaihin, sillä mm. korkotaso ja takaisinmaksuaika ovat vertailukohtia tiukemmat. Opintotuen vajavaista tasoa tosin kompensoi Suomen kohtuullisen hyvä asumisen tuki, joka on usein muita Pohjoismaita perempi, vaikkakaan vertailu ei ole tässä suhteessa helppoa etuuksien erilaisten rakenteiden vuoksi.

Lausunnossa tuotiin jaoston tietoon myös Orpon hallituksen opiskelijan toimeentuloon kohdentuvat leikkaukset ja niiden yhteisvaikutus. SYLin laskelmien mukaan päätoimisen yksinasuvan opiskelijan etuudet heikkenevät vaalikauden aikana noin 110-150 eurolla ja laskevat sitä myötä matalimmalle tasolleen sitten vuoden 1992.

SYL esitti jaostolle opintotuen indeksijäädytyksen perumista ja toivoi, että opintotukeen voitaisiin tehdä tarpeellisia parannuksia, joilla sen puutteita paikataan.

SYL pitää opintotuen lainaosuuden korottamista itsessään myönteisenä päätöksenä, joka korottaa opiskelijoiden käytössä olevaa kuukausittaista rahamäärää. SYL on tavoitellut opiskelijan etuuksien yhteismäärän nostamista köyhyysrajan tasolle, mikä toimella toteutuu. SYLin ehdotuksen mukaan korotus olisi kuitenkin pitänyt toteuttaa opintorahan tasoa nostamalla, joten tässä suhteessa SYL on hyvin tyytymätön.

SYL esitti myös, että opintolainaosuuden korotuksen yhteydessä tulisi korottaa myös opintolainahyvitykseen huomioitavan lainaosuuden määrää. Jos hallituksen esitys toteutuu sellaisenaan, tulevasta 850 euron opintolainasta huomioitaisiin hyvityksenä pelkästään 400 euroa kuukautta kohden.

Lausunnossa annettiin myös tunnustusta opintotuen huoltajakorotuksen 30 euron korotukselle, mutta tuotiin esille se tosiasia, että opintorahan indeksijäädytyksen myötä opiskelijavanhempien opintorahan taso tosiasiallisesti heikkenee vaalikauden aikana huolimatta ylimääräisestä korotuksesta.

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta opintotukea koskevilta osin 8.11.2023

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.