SYL lausui opiskelijoiden etuuksien leikkauksista

SYL jätti torstaina 26.10.2023 eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon opiskelijoiden toimeentuloon tehtävistä leikkauksista. SYL oli myös sivistysvaliokunnan kuultavana aiheesta seuraavana päivänä 27.10.2023.

Lausunto liittyi tarkalleen hallituksen esitykseen indeksijäädytyksistä useimpiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin sosiaalietuuksiin, joihin kuuluvat myös opintoraha, asumistuki ja opintotuen huoltajakorotus. SYL käsitteli näiden lisäksi myös laajemmin opiskelijoiden toimeentulon tilannetta ja Orpon hallituksen opiskelijoiden toimeentuloon suunnittelemia leikkauksia.

Lausunnossa SYL korosti, että indeksijäädytykset ovat vain osa Orpon hallituksen opiskelijoiden toimeentuloa heikentäviä toimia. Yhteensä asumistuen leikkausket, indeksijäädytykset ja opintolainan osuuden korotuksesta johtuva korkokulun nousu heikentävät opiskelijan opintojen aikaista toimeentuloa jopa 130-180 eurolla kuukaudessa. Tämä on suurin leikkaus, joka opiskelijoiden etuuksiin on milloinkaan tehty ja se palauttaisi rahamuotoisten etuuksien määrän ostovoimaltaan vuoden 1992 kevään tasolle, eli yli 30 vuoden takaiseen tasoon.

Leikkaus on SYLin näkemyksen mukaan kohtuuttoman raskas. Sillä tulisi olemaan vakavia seurauksia päätoimisen opiskelun edellytyksiin, opiskelijoiden velkaantumiseen, mielenterveyteen, tulevien elämän virstanpylväiden, kuten perheen perustamisen ja asunnon hankkimiseen, ja nuorten aikuisten taloudelliseen yhdenvertaisuuteen.

Tarkemmin leikkausten negatiivisista seurauksista voi lukea lausunnosta TÄÄLTÄ

SYL esitti lausunnossaan sivistysvaliokunnalle opintotukeen kohdistuvien indeksijäädytysten peruuttamista. Perusteena esitykselle on opintorahan ostovoiman hyvin heikko kehitys edellisten 30 vuoden aikana, jolloin opintotuen ostovoima on heikentynyt noin 180 euron verran. Hallituksen esittämä indeksijäädytys heikentäisi ostovoimaa entisestään yli 30 eurolla.

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.