SYL lausui sivistysvaliokunnalle kuntoutusrahan leikkauksista

SYL jätti 19.10.2023 lausuntonsa sivistysvaliokunnalle koskien kuntoutusrahaetuuksiin tehtäviä leikkauksia. Valiokunnassa oli käsiteltävänä lakimuutos, jolla nuorten ja ammatillisten kuntoutujien vähimmäismääräinen kuntoutustuki alennetaan takuueläkkeen tasolta (n. 922 €/kk) sairauspäivärahan vähimmäismäärän tasolle (n. 822 €/kk).

Suomen ylioppilaskuntien liitto pitää ehdotettuja muutoksia kohtuuttomina ja seurauksiltaan vakavina. Niiden seurauksena korkoeakouluopintoja ammatillisena kuntoutuksena suorittavien etuuden taso laskee noin sadalla eurolla. Etuuden saajat ovat nimenomaan kuntoutujia, joten heidän työkykynsä ei useimmiten ole riittävä merkittävään opintojen ohella työskentelyyn. Heillä ei siis ole mahdollisuutta täydentää toimeentuloaan työnteolla. Korkeakouluopintoja kuntoutustuella suorittaa noin 3000 opiskelijaa.

Etuuden leikkauksen vuoksi myös kannuste ammatilliseen kuntoutumiseen heikkenee, kun kuntoutustuen taso laskee huomattavasti takuuelläkkeen tason alapuolelle. Tämän seurauksena henkilön, jonka työkyky on heikentynyt, on rahallisessa mielessä kannustavampaa siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle kuin pyrkiä kuntoutumaan.

Kuntoutusrahan leikkaaminen olisi tuhoisaa myös valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden sekä työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämisen tavoitteen kannalta. SYL huomauttaa, että tavoiteltu 30 miljoonan euron säästö voi tulla nopeasti menetetyksi, jos leikkaus johtaa edes joidenkin kymmenien nuorten kuntoutumistarpeessa olevien siirtymiseen työkyvyttömyyseläkkeelle kuntoutumisen sijaan.

Leikkauksen lisäksi kuntoutustukeen kohdistuu myös indeksijäädytysten vaikutus, joiden vuoksi sen ostovoima heikkenee vaalikauden aikana 10,2 prosenttia ehdotetun leikkauksen lisäksi. Vaalikauden aikana kuntoutustuen ostovoima heikkenee ammatillisilta kuntoutujilta siis lähes 200 eurolla.

Tätä taustaa vasten nuorten sekä ammatilliseen kuntoutukseen osallistuvien saaman vähimmäismääräisen kuntoutustuen leikkaaminen on hyvin ongelmallista ja leikkauksien yhteisvaikutusta voidaan perustellusti pitää kohtuuttomana. Leikkausten kohtuuttomuutta korostaa se, että sen kohteena ovat erityisesti heikossa asemassa jakuntoutustarpeessa olevat henkilöt, jotka vapaaehtoisesti pyrkivät parantamaan omaa asemaansa ja kykyään pärjätä itsenäisesti.

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.