SYL lausui sivistysvaliokunnalle opintotukilain muutoksista

SYL jätti 8.11.2023 sivistysvaliokunnalle lausunnon opintotukeen esitetyistä muutoksista.  Lausuntoa oli lisäksi 9.11.2023 asiantuntijana valiokunnalle esittelemässä sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto. Muutoksilla korotetaan opintolainan valtiontakausta 200 eurolla kuukaudessa, korotetaan opintotuen huoltajakorotusta 30 eurolla kuukaudessa ja rajoitetaan toisella asteella opintolainan nostamista niin, että se on nostettava väihntään neljässä erässä lukuvuoden aikana.

SYL esitti valiokunnalle kokonaiskuvan opiskelijoiden toimeentuloon tehtävistä muutoksista. Asumistuen ja opinottuen indeksijäädytysten sekä asumistuen leikkausten seurauksena päätoimisen opiskelijan rahamuotoiset etuudet heikkenevät noin 100-150 eurolla vuoteen 2027 mennessä. Opintolainaosuuden kasvattaminen taas kasvattaa opiskelijalle koituvia opintolainan korkoja noin 32 eurolla kuukautta kohden, kun laina on nostettu kokonaisuudessaan.

Opiskelijoiden etuuksien heikennyksillä on vakavia seurauksia yhteiskunnallisella tasolla. Koulutuspoliittisten tavoitteiden, kuten koulutusasteen korottamisen ja opintoaikojen lyhentämisen saavuttaminen vaikeutuu, kun opiskelijoiden taloudelliset mahdollisuudet kokoaikaiseen opiskeluun heikkenevät. Toimeentuloleikkaukset tulevat johtamaan myös opiskelijoiden entistä syvempään velkaantumiseen, millä tulee olemaan varmasti seurauksia siihen, miten vastavalmistuneet pystyvät tekemään suuria elämänpäätöksiään tulevaisuudessa. Näitä ovat muun muassa asunnon hankkiminen ja perheen perustaminen.

Opintolainaosuuden korottaminen on itsessään myönteinen toimi, jolla kasvatetaan opiskelijan käytössä olevia varoja. SYL on kuitenkin pettynyt siihen, että opiskelijoiden toimeentulon riittävyyttä vahvistetaan opintolainan eikä opintorahan korotuksella. Opintoraha on jäänyt ennestään vakavasti jälkeen kustannustason kehityksestä sekä pohjoismaisista vertailukohdista.

Huoltajakorotuksen korotus on   tervetullut parannus perheellisten opiskelijoiden etuuksiin. SYL kuitenkin huomautti valiokuntaa siitä, että opintotukeen kohdistuvien indeksijäädytysten vaikutus tuen ostovoimaan on suurempi kuin huoltajakorotukseen esitetty korotus, joten hallituksen toimet eivät ole kokonaisuudessaan aito panostus opiskelijavanhemman etuuksiin.

Lue koko lausunto täältä:

Lausunto sivistysvaliokunnalle  Opintotukilain muutoksesta

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.