SYL lausui SORA-säännösten muuttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto jätti eilen lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta SORA-säännösten muuttamisesta. SORA-säännökset (SORA on lyhenne sanoista soveltumattomuuteen ratkaisuja) ovat kohtia yliopistolaissa, ammattikorkeakoululaissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta, jotka koskevat esimerkiksi opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista ja huumausainetestausta.

SYL kannattaa SORA-lainsäädännön uudistamista, sillä nykyiseen sääntelyyn liittyy epäselvyyksiä. SYL korostaa lausunnossaan opiskelijan oikeusturvaa sekä tarvetta tukeen SORA-tutkinnan aikana ja sen jälkeen.

SYL suhtautuu kriittisesti hakijan tiedonantovelvollisuuteen ja yliopiston tiedonsaantioikeuteen vireille tulleesta SORA-tutkinnasta. Koska kesken jääneestä SORA-tutkinnasta ei ole annettu päätöstä opiskelijan soveltuvuudesta alalle, SYL katsoo, että on kyseenalaista, millaisia johtopäätöksiä yliopisto voi tehdä opiskelijavalinnan yhteydessä tämän tiedon perusteella. Samoin SYL suhtautuu kriittisesti korkeakoulujen mahdollisuuteen evätä osallistuminen käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Huumausainetestauksen kriteerit ovat nykyisessä muodossaan korkeakouluille epäselviä, joten mahdollisuus evätä osallistumisoikeus huumausainetestauksen perusteella on opiskelijoiden oikeusturvan näkökulmasta kestämätön ratkaisu.

SYL näkee korkeakoulujen jälkiohjausvelvoitteen tarpeellisena ja erittäin tervetulleena uudistuksena, joka parantaa opiskelijan asiaa SORA-prosessin aikana merkittävästi. Kiinnitämme kuitenkin lausunnossamme huomiota ohjauksen laadunvarmistukseen. Kannatamme myös SORA-tutkinnan vireilletulon määritelmän kirjaamista lakiin sekä yliopistojen velvoittamista ilmoittamaan Valviralle tutkinnan päättymisestä.

 

Koko lausunto on luettavissa täällä:

Lausunto SORA-säännösten muuttamisesta

Nikolas Bursiewicz
Koulutuspolitiikan asiantuntija (korkeakoulutuksen laatu, opintoasiat, työelämä, jatkuva oppiminen)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.